Barnevernet begrenser ytringsfriheten

 

Asker og Bærum Budstikke har lagt ut følgende artikkel: Krever omstridte nettsider fjernet
Det er ingen ting i veien for å legge ut samme saksinnhold fra utenlandske servere dersom kommuneadvokat Just Finne i Bærum, mot formodning skulle lykkes med å stenge www.barnasrett.no eller andre nettsteder. Så vidt jeg vet er dette allerede klargjort med kontakter i vårt internasjonale nettverk.

Svært mye av årsaken til det som nå skjer av opplysnings- og advarselsarbeid i nettversjon skylles medias unnfallenhet gjennom flere tiår. Media har ikke oppfylt sin informasjonsplikt. Det ikke uten grunn at langt flere som føler seg overkjørte av forvaltningen tar kontakt med oss enn med aviser, radio og tv.

I lang tid har det vært ropt varsku mot den prestisjepregede maktbruken barnevernet har utviklet. Synsing og svært kritikkverdig arbeid har gitt omfattende og ugjenopprettelige skadekonsekvenser for barn og familier. Men barnevernet har stort sett kunnet alliere seg med norske media og skjule sitt sanne ansikt bak "taushetsplikten".

Kritikk av manglende faglig grunnlag, maktbruk, feilaktige utredninger og konklusjoner har prellet av som vann på gåsa, og barnevernleder ved Rykkin barnevernkontor i Bærum, Vigdis Gillespies egen uttalelse på TV-Norge tirsdag 2/3-04 understreker vel bare holdningen og evne til kritikk bedre enn noe. På programlederens spørsmål om de tok den massive og voksende kritikken seriøst svarte hun klart og tydelig: "Nei, det gjør vi ikke."
Dette må være den eneste yrkesgruppen i Norge som ikke skal ha, vil ha eller aksepterer kritikk. Dette må være den eneste yrkesgruppen der feil ikke skal eller vil innrømmes og hvor feil ikke får konsekvenser for den ansatte.

Trusler om politianmeldelse, stenging av nettsteder, ensidig mediehjelp der halvsannheter og påstander legges ut som sannhet fra barnevernets side skal antagelig skremme oss som i flere år har vært engasjert i vårt kritiske arbeid til å trekke oss og stilne. I dette tilfellet virker barnevernets reaksjon både som drivstoff og bommerang.
Nettverket blir mer omfattende og viljen til å videreføre og intensivere advarsels- og avsløringsarbeidet er styrket.

Alle vi som nå linker til de omtalte listene venter og ser hva neste utspill fra paniske barnevernsansatte vil gjøre for å hjelpe oss til å løfte arbeidet vårt enda tydeligere frem i lyset.
 

Rune Nilsson
Ansvarlig redaktør, BarnasRett.no