Barnehjem og spesialskoler under lupen
- Nasjonal kartlegging av omsorgssvikt og overgrep i
barnevernsinstitusjoner 1945-1980.Den 1. november 2004 avleverte kartleggingsutvalget sin rapport
"Barnehjem og spesialskoler under lupen" til barne- og familieminister Laila Dåvøy (KrF).

Utvalget har avdekket at omsorgssvikt og overgrep av til dels alvorlig karakter har funnet sted i barnehjem og skolehjem/spesialskoler i hele den aktuelle perioden over hele Norge.
Utredningen om forholdene ved norske barnehjem, viste at omsorgssvikt og overgrep har vært mer omfattende enn fryktet. Kartleggingsutvalget under ledelse av professor Edvard Befring slår fast at et betydelig antall av de barna som bodde på barnehjem fra 1945 til 1980, ikke fikk oppfylt sine mest elementære behov for mat, klær, stimulanse og trygghet. Mange ble utsatt for seksuelle overgrep enten fra tilsatte ved institusjonene eller andre barnehjemsbarn.

Kartleggingsutvalget for barnehjem mm. 1945 - 1980
Pressemelding fra Barne- og familiedepartementet 01.11.04

Rapporten: Barnehjem og spesialskoler under lupen
Nasjonal kartlegging av omsorgssvikt og overgrep i barnevernsinstitusjoner 1945-1980. Utredning fra et utvalg oppnevnt av Barne- og familiedepartementet. Avgitt 1. november 2004 (odin.dep.no) 

Fysiske avstraffelser og seksuelle overgrep på barnehjem
- Det har vært harde vilkår på både barnehjem og spesialskoler, sier Befring. Barn ble utsatt for fysiske avstraffelser og i enkelte tilfeller har det også forekommet seksuelle overgrep
(NRK 01.11.04)

Vil stemne staten for overgrep
Tidlegare barneheimsborn vil stemne den norske staten inn for menneskerettsdomstolen i Strasbourg, på grunn av overgrepa dei vart utsette for (NRK 01.11.04)

Gråt på Dåvøys skulder
Den tidligere Bastøygutten Jarl Eik slapp tårene løs (Dagbladet 01.11.04)

Barnehjemsbarn led overlast
Systemet var det som sviktet barna, først og fremst. I tillegg var det mange voksne som gikk ut over sine rammer og begikk overgrep. Rapporten viser også at politikerne til dels ga blaffen i hvordan forholdene var ved barnehjemmene (NRK 01.11.04)

Beklager omfattende overgrep på barnehjem
Omfattende omsorgssvikt og grove overgrep rammet mange institusjonsbarn i Norge etter krigen. De kristne barnehjemmene var ikke bedre enn andre (Vårt Land 01.11.04)

Utstrakt misbruk av barnehjemsbarn
Et betydelig antall barnehjemsbarn ble utsatt for overgrep og omsorgssvikt i etterkrigstiden, konkluderer utvalget som har kartlagt forholdene ved norske institusjoner i perioden 1945 til 1980 (Dagsavisen 01.11.04)

Bekrefter overgrep mot barnehjemsbarn
Stiftelsen Rettferd for taperne trekker sitt krav om at regjeringen må nedsette en nasjonal granskingskommisjon for å kartlegge overgrep mot barnehjemsbarn (Dagsavisen 01.11.04)

Dåvøy ber barna om unnskyldning
Barne- og familieminister Laila Dåvøy la seg flat da hun mandag formiddag ble overrakt rapporten som har kartlagt overgrep mot tidligere barnehjemsbarn (Nettavisen 01.11.04)

- De stjal min sjanse til å treffe mamma
Inntil Turid Edén var 53 år, trodde hun på myndighetenes løgn om at hun var funnet i en tysk konsentrasjonsleir, og var foreldreløs. Sannheten var at hun var barn av en tysk soldat og en norsk kvinne (Aftenposten 25.11.03)

Fastslår omfattende overgrep på barnehjem
Omfattende omsorgssvikt og grove overgrep rammet mange institusjonsbarn i Norge etter krigen (Aftenposten 01.11.04)

Mange overgrep ved barnehjem i Oslo
Det er kommet 95 henvendelser om overgrep mot tidligere barnehjemsbarn i Oslo etter at en egen telefonlinje ble opprettet forrige mandag (Aftenposten 01.11.04)

Fastslår omfattende overgrep på barnehjem
Omfattende omsorgssvikt og grove overgrep rammet mange institusjonsbarn i Norge etter krigen (VG 01.11.04)

Ba om unnskyldning for overgrep
De tidligere elevene ved Osloveien skole fikk i dag en uforbeholden unnskyldning fra barne- og familieminister Laila Dåvøy (Adressa 01.11.04)

- Unnskyld alle barnehjemsbarn
- Jeg vil her og nå be om en uforbeholden unnskyldning til alle tidligere barnehjemsbarn som er blitt utsatt for overgrep og omsorgssvikt. Dette skal ikke skje igjen, lovet barne- og familieminister Laila Dåvøy (Samfunnsmagasinet 01.11.04)

- Granskingen av overgrep må fortsette
Befring fraråder videre gransking av overgrep i barnevernsfortiden, men overgrepsofrene ønsker å avsløre og stille overgriperne til ansvar. - Her i Stavanger går overgriperne rundt, og de lever i beste velgående, sier Bjørn Karlsen (Aftenbladet 02.11.04)

Befring-rapportens konklusjoner:
Intervjuer med tidligere barnehjemsbarn viser at så mange som en tredjedel av disse har vært utsatt for seksuelle overgrep. Rapporten slår fast at flere barnehjemsbarn enn "vanlige" barn har vært utsatt for seksuelle overgrep (Rogavis 02.11.04)

– En historisk dag for taperne
– Endelig er vi trodd. Dette er en stor dag for taperne, sier generalsekretær Ola Ødegaard i Stiftelsen Rettferd for Taperne (Trønderavisa 02.11.04)

Taperkrangel
Det er brutt ut full krangel mellom Stiftelsen Rettferd for taperne og Oslo-gruppen av tidligere barnehjemsbarn. De er både uenige om erstatningsnivået til tidligere barnehjemsbarn som har opplevd overgrep og omsorgssvikt, og kravet om nasjonal gransking (VG 02.11.04)

Stor pågang hos barnehjemsofre etter rettssak og Befring-rapporten
Ofrene fra det beryktede Bergen guttehjem har hatt stor pågang fra media og interesserte etter erstatningssak mot Bergen kommune. Pågangen har øket etter at Kartleggingsutvalget avleverte sin rapport (Samfunnsmagasinet 02.11.04)

Forbannet på Dåvøy
Tidligere barnehjemsgutt Jarl Eik (59) er og bitter og forbannet på barne- og familieminister Laila Dåvøy (Gjengangeren 03.11.04)

Ber kristne organisasjoner ta ansvar
Mange av barnehjemmene er drevet av kristne organisasjoner, først og fremst Frelsesarmeen og Indremisjonen (nå Normisjon) (Vårt Land 03.11.04)

Barnehjemsbarn føler seg lurt av Dåvøy
Tidligere barnehjemsbarn føler seg lurt og manipulert av statsråd Laila Dåvøy (KrF) og Stiftelsen Rettferd for Taperne (VG 04.11.04)

Vil kreve 500 000 kroner til alle barnehjemsbarn
Stiftelsen Rettferd for taperne vil kreve at alle barne- og skolehjemsbarna som kommer inn under erstatningsordningen, skal ha et likt beløp på 500 000 kroner (VG 07.11.04)

Taperforeningen skaper splid blant barnhjemsofre
Stiftelsen Rettferd for taperne krever at alle barnehjemsbarn som kommer inn under erstatningsordningen, skal ha et likt beløp på 500 000 kroner. Samtidig frafaller foreningen kravet om nasjonal granskning. Foreningens standpunkter møter sterk kritikk og skaper splid blant barnehjemsbarna (Sfm.no 07.11.04)

Uenighet - ikke splid mellom taperforeningen og barnehjemsofre i Oslo
Det hersker slettens ingen krig eller direkte splid mellom Taperforeningen og barnehjemsofrene i Oslo slik noen medier kan ha fått inntrykk av. Det handler om ren uenighet i spørsmålet omkring erstatning og videre gransking (Sfm.no 08.11.04)

Oppgjørets time
Vi visste jo om faenskapen. Av Sissel Benneche Osvold (Dagbladet 13.11.04)

LYD OG VIDEO   

§                               - Forholdene i Bergen er representative for hele landet, sier Edvard Befring  

§                               - Håper alle kommuner i landet vil sette i gang gransking, sier Lisbeth Lindberg Strand  

Hjelp | Mer lyd og vi