Larvik barnehjem
– nest ut av skandalehjemmene

 

Østlandsposten har hatt en rekke reportasjer om Larvik barnehjem i perioden 1940 – 1950. Flere av de tidligere barnehjemsbarna har fortalt sterke historier om gjentatte episoder av vold på barnehjemmet.

Felles for barnehjemsbarna er at de fikk lite kjærlighet som små. De var ofte redde, og mange har slitt med angst i voksen alder. Noen sliter med alkohol, og noen har bukket under. Mørketallene er store.
Larvik barnehjem ble lagt ned i 1978.

Barnehjemsbarna er tause
Generalsekretær Ola Ødegaard i stiftelsen Rettferd for taperne sier mørketallene blant barnehjemsbarna er høye. De færreste våger å fortelle om hvordan de hadde det på barnehjemmene (ØstlandsPosten 06.09.04)

Skal granske barnehjemmet
På initiativ fra rådmannen ser kommunen nå nærmere på forholdene ved Larvik barnehjem. Ordfører Øyvind Riise Jenssen tar saken alvorlig (Østlandsposten 09.09.04)

Mareritt på fosterhjemmet
Egil Mathisen (36) var en av de siste som bodde på Larvik barnehjem. Han ble sendt i fosterhjem, og opplevde sitt livs mareritt (Østlandsposten 10.09.04)

Larvik barnehjem granskes
Ringvirkningene av avsløringen av barnehjemsskandalen i Bergen blir stadig større. En rekke barnehjem rundt omkring i landet skal nå granskes. Sist ut i rekken er foreløpig Larvik. Av Svein Tore Marthinsen (Samfunnsmagasinet 12.09.04)

Den tapte barndommen
De tidligere barnehjemsbarna har en oppvekst vi vanskelig kan forestille oss. Kommentar av Tonje Pedersen (ØstlandsPosten 16.09.04)

Troverdighet om barnehjemmet
Leder av sosialtjenesten, Åse Heibø er rystet over Hans Jacobsens historie fra barnehjemmet og livet på gården. Nå avventer kommunen saken (ØstlandsPosten 23.09.04)

Følte kommunens folk ville forsvare
Hans Jacobsen forteller at møtet med advokater og sosialleder var tøft, og at han følte seg alene (ØstlandsPosten 23.09.04)

Gransket Larvik barnehjem
Mer enn 200 barnehjem og skolehjem er nøye gjennomgått av et uavhengig utvalg. Leder Edvard Befring bekrefter at utvalget har sett på Larvik barnehjem (Østlandsposten 04.11.04)

 

*****