Fornøyd med barnevernet?


P4 melder i dag 12.03.04:

Svært mange er fornøyd med barnevernet. 85 prosent av barn og foreldre som har fått hjelp det siste halvåret, sier i en evaluering i Kristiansand at de er meget godt fornøyd”.

Denne evalueringen har pågått det siste halve året.
Barnevernsjef i Kristiansand Svein Ove Ueland er svært fornøyd med disse tallene.

- Jeg synes det er veldig gledelig å få så mange positive tilbakemeldinger fra brukere av barneverntjenesten, sier han.

Man kan bli forledet til å tro at 85 prosent av foreldre som har hatt kontakt med barnevernet er fornøyde med tiltak og måten de er blitt møtt på. Det er imidlertid ikke grunnlag for å trekke slike konklusjoner.

Slik evalueringen som barnevernet har foretatt av seg selv(!) blir omtalt på P4, tyder ingenting på at dette er en vitenskapelig studie underlagt krav til metodebruk. Vi merker oss at rapportørene har vært ”barn, foreldre, skoler, politi og andre involverte i hver enkelt sak”. Det betyr at man ikke vet noe om hvorvidt hhv. barn og foreldre var fornøyde, og det er jo dem barneverntiltak i hovedsak handler om. Foreldre og barn (de egentlige brukerne) kan – i verste fall – bare utgjøre en forsvinnende liten del av det totale antall besvarelser.

Enda mer interessant og verdt å merke seg, er at de sakene der det har vært innslag av tvang ikke er tatt med i denne evalueringen. Dette kan bety at denne evaluering i beste fall kun forteller oss at f.eks. foreldre som får betalt barnehageplassen for barnet sitt, er fornøyd med det. Verken mer eller mindre.


Fornøyd med barnevernet
(P4 12.03.04)

Se også hvordan Svein Ove Ueland setter barnevernets nøye planlagte propaganda-strategi ut i livet, ved å henvise til ”skrekkhistorier” for å overdøve og forsøke å stanse den massive og dokumenterbare kritikken barnevernet – rettmessig - blir møtt med:


Skrekkhistorier fra barnevernet
(P4 17.11.03)

Vi merker oss for øvrig Uelands kommentar:
- Vi skal ta kritikk for det vi er berettiget til.

BarnasRett.no ønsker denne selvkritikken velkommen – om den kommer.

 

********