BarnasRett 07.09.07

 

Krf mener at fosterforeldre redder barn

Av rtl

 

Jeg viser til artikkelen - Fosterforeldre redder barn (Avisa Bodø 18.08.07)

Her er min kommentar:

I artikkelen står det at behovet for fosterhjem er økende og at man må tilrettelegge bedre for å få flere fosterforeldre. Hvis det hadde vært bedre tilrettelegging for familier med spesielle behov for hjelp (og da tenker jeg på de biologiske familiene), så ville ikke behovet for fosterforeldre vært økende.

Jeg stiller meg også spørrende til om fosterforeldre og biologiske foreldre faktisk stiller på lik linje i sin kontakt med barnevernstjenesten og kommunene når de har behov for hjelp. Foreldre mottar kun barnetrygd i støtte og jobber fulltid for å ta hånd om de samme barna som fosterforeldrene får støtte og lønn for å gå hjemme med. Allerede i enkelte stillingsannonser etter fosterforeldre nevnes nettopp lønnen og ulike tillegg. Ikke alle blir fosterforeldre bare for å gjøre en nobel samfunnstjeneste og hjelpe barn. Noen blir nok også lokket av en årslønn på godt over 300.000 kroner og samtidig kunne være hjemme. Og i tillegg kommer dekning av utgifter til barnet. For å sitere barnevernsbarn fra to prosjekt gjennomført av Redd Barna i 2001 og 2002-2003, finansiert av bl.a. Barne- og familiedepartementet med Dåvøy som minister: ”Hvordan kan jeg bli glad i voksne som får penger for å ha meg?”. Eller et par andre som sier: ”Fosterbarn skal være snille, flinke og takknemlige: ”Du ser alt vi har gjort for deg”, sier fosterforeldrene.” og ”Vi vet at fosterforeldrene kan si oss opp. Derfor blir vi redd for å gjøre mye galt, sånn som andre kan gjøre. Under de verste kranglene lurer vi på hva som blir utfallet. Kan jeg si noe mer nå uten at det går til helvete”. Foreldre kan ikke si opp barna sine. Det å bli sagt opp av fosterforeldrene kan oppleves som et overgrep for barna. Dette er jo også nevnt av Holmstrøm senere i artikkelen. Samtidig ønsker Krf at det å være fosterforeldre skal være en jobb innen det offentlige med de rettigheter, pensjonsordninger, sykepenger osv det medfører. Med andre ord også få større rettigheter til å si opp jobben sin. Hva med barna her? Er deres behov allerede glemt? Betyr behovene til de voksne (med stemmerett) mest?

Fosterforeldrene Paul og Mariann Holmstrøm gir uttrykk for de samme frustrasjonene i sitt møte med barnevernet som de biologiske foreldrene, barna og familiene deres gir uttrykk for. Men når de biologiske familiene går til media, så kommer ingen eller meget få innrømmelser om at barnevernet ikke fungerer. Da vises det til taushetsplikt og at man ikke kan uttale seg i enkeltsaker. Hvor er det blitt av taushetsplikten i foreliggende artikkel? Fosterforeldrene står jo fram i media med fullt navn og bilde. Ikke vanskelig å finne ut hvem fosterbarna er da. Men det er kanskje ikke Dåvøy opptatt av så lenge saken passer inn i partiprogrammet?

Holmstrøm gir uttrykk for at det har vært vanskelig å forholde seg til minst fem saksbehandlere på et år. Hvor vanskelig har da ikke dette vært for barna? Nok en gang siterer jeg fra prosjektet til Redd Barna: ”Jeg skulle ønske at jeg bare hadde en person i barnevernet å forholde meg til. Jeg har hatt åtte saksbehandlere på seks måneder. Jeg må fortelle livshistorien min omtrent femti ganger i året”. Med andre ord et kjent problem. Men ønsker man selv å bytte saksbehandler eller fosterhjem, så skal det mye til for å få det. Nok et sitat: ”Jeg likte ikke fosterforeldrene mine, og klaget i et halvt år for å få ny familie. Men sosialkuratoren likte dem – så det hjalp ikke”.

Krf har valgt å legge vekt på fosterhjemsordningen i sitt valgprogram. Områdene de ønsker å fokusere på, er reelle nok. I likhet med resten av barnevernsordningen, så fungerer ikke fosterhjemsordningen i det hele tatt. Men Krf må begynne der barna i utgangspunktet hører hjemme – hos sin egen biologiske familie. ”Øser” man ut penger og gir riktig type hjelp og støtte til rett tid til de familiene som har behov for det, så vil ikke behovet for fosterforeldre bli større, men atskillig mindre! Jeg vil tilslutt minne leserne og tidligere familieminister Laila Dåvøy selv om at dette ikke er ny kunnskap for verken henne eller hennes partifeller. Barne- og familiedepartementet har jo selv vært med og finansiert prosjektene.


#

Publisert 22. august på nettstedet Redd Barna Våre: http://forum.r-b-v.net/viewtopic.php?p=13887#13887