Kvalmende og standardiserte teorier

fra Dr. philos Kari Killèn om at omsorgssvikt går i arv Hva som faktisk går i arv er barnevernets egen kriminelle atferd på flere områder.Av Jan Hansen - Redaktør www.sfm.no
Fra hvor i verden har egentlig Dr. philos Kari Killèn sine ”kvalmende” og standardiserte teorier om at omsorgssvikt går i arv? Dette er noe forbannet sludder og vas. Det er også i særdeleshet utrolig frekt av henne å komme med slike bastante påstander. På denne måten generaliserer hun og provoserer også mange gode fedre og mødre som virkelig har lidd på grunn av reell omsorgsvikt i barndommen. Ikke grunnet egne foreldres omsorgssvikt, men derimot grunnet omsorgssvikten fra barnevernet selv. Årsaken til at jeg nå tar opp dette temaet, skyldes et tips som kom inn til Samfunnsmagasinet om en bok som hun for en del år skal ha lansert ifølge et oppslag i Dagbladet. Men lanseringen skjedde dog før fakta om barnehjemskandalen i Bergen var en realitet. Og det er jo en aldri så liten trøst da.

Grunnet barnevernets manglende ekspertise, kunnskap og evne, klarte ikke engang nevnte etat å utføre sine lovfestete plikter, herunder lovpålagt gjennomføring av nødvendige kontroller av norske barnehjem på femti og sekstitallet, dit barnevernet tross bedre vitende, sendte hundrevis av barn - også på helt ulovlig vis og mange på totalt sviktende grunnlag. Mange tidligere barnehjemsbarn som barnvernet selv sviktet og har sveket over flere år, er i dag svært oppegående, ansvarsfulle og meget omsorgsfulle foreldre. Ikke minst er de spesielt omsorgsfulle overfor sine etterkommere. Hva som faktisk går i arv er barnevernets egen kriminelle atferd på flere områder. Dersom det blir slutt på denne aktiviteten, og barnevernet virkelig gjør jobben sin som de er satt til å gjøre, så kan mye bli annerledes i mange barnefamilier som også sliter økonomisk.

Derfor denne direkte oppfordringen til Dr. philos Kari Killèn.
Ta deg tid til et møte med oss barneverns- og barnehjemsofre, så skal vi gi deg en gratis livsundervisning som du sent vil komme til å glemme. Vi garanterer også at du vil dra stor nytte av vår mangeårige ekspertise på hvordan barnevernsarbeid egentlig skal utføres i praksis, ikke etter A4 standard formularer og ferdigskrevene og / eller konstruerte rapporter uten sannhetsgehalt. Tenk deg også svært godt om før du neste gang tar pennen fatt. Og glem for all del heller ikke at det fortsatt finnes våkne øyner og åpne ører som både ser og hører daglig om hva barnevernet fortsatt gjør av grove feil i vårt moderne samfunn.

Da du skrev boken din, tenkte du forresten da noen gang på ansatte i barnevernet som faktisk gjør en god jobb og ærlig jobb, men som får lide uskyldig grunnet slike lite tenkende personer som du tydeligvis representerer? Du imponerer slettens ikke meg og mange andre selv om du måtte være i besittelse av 150 forskjellige eksamensbevis – og fra hele vårt univers for den sakens skyld. Vi normalt tenkende mennesker vet nemlig at teori og praksis, ikke alltid lar seg forene. Enklere enn dette går det ikke an å få sagt det. Hvordan solgte boken din forresten?
 

 

Med hilsen

Jan Hansen

Samfunnsmagasinet