Leserbrev i anledning av artikkelen
"Historien om et justismord"
Av Audun Bjørneset

I mars 2003 publiserte bl.a. nkmr artikkelen "Historien om et justismord" av Ola Kåre Bjørneset fra Volda. Artikkelen ble kommentert i radio i juni, hvilket resulterte i at to aviser i distriktet, Møre og Sunnmørsposten, skrev artikler om Bjørnesets fremstilling av saken. Senere kom et leserbrev fra den ene datteren (nevnt nedenfor), som var kritisk mot faren og hans fremstilling.
Ingen av de to ovennevnte aviser har tatt inn et innlegg fra Ola Kåre Bjørnesets far. Det publiseres her, i den form det ble sendt til avisene, med forfatterens velvillige tillatelse.Bjørneset 04.08.03

Bed om at de tek inn dette lesarbrevet frå meg

Eg er faren til den utuktsdømde presten på Sunnmøre. Eg nermar meg 90, men dei som kjenner meg veit at eg er klar i hovudet, så klar at eg følger med og veit kva som er rett og gale.

Når spetakkelet byrja hausten 98, reagerte eg først med sjokk og vantru. Seinare tenkte eg at om det var sant, så måtte son min ta straffa si. Dette sa eg også til han. Men etterkvart, spesielt etter å ha diskutert saka med det eldste barnebarnet mitt, såg eg at det må vere noko feil her. Både eg og han har lese gjennom historien som står på internett og vi kan vitne om at den stemmer. Det kan eg avlegge eid på. Eg vil også utfordre kva journalist som helst å kome og interjuve meg. Då skal dei bli viste rundt i huset, så dei sjølve kan sjå at det er rett det som står der.

Eg ser at Elisabeth har sendt lesarbrev både til Møre og Sunnmørsposten. Eg trur ho har fått god hjelp. Barnevernet sa ofte at barnebarna ikkje ville treffe meg, men eg kan vise døme på brev og teikningar "smugla" ut til meg etter at dei var tatt i "varetekt". Elisabeth sa til bror sin at ho følte oppholdet i fosterheimen som "å vere i ein konsentrasjonsleir". Vi som opplevde krigen veit at konsentrasjonsleirfangar gjorde kva som helst for å overleve. Eg lurar på kvifor ho ikkje ville la seg interjuve? Kanskje hjelparane ser at dei gjorde ei tabbe der og vil sørge for at vi snart får eit interjuv med henne? Ho har trass alt vore "på besøk" i fosterheimen sin ei god stund nå. Forresten på Folkestad skule lærer dei nynorsk, tru kven som har "hjelpt" henne til å skrive lesarinnlegget på bokmål?
 

Audun Bjørneset

(Eg vurderer å be son min sende dette til internett)