Münchausen-by-Proxy
    - sykdom eller svindel?

 

Det er gammelt nytt at der er en tendens hos helsevesen og hjelpeapparat til å velte skylden over på klienten/pasienten når de selv ikke klarer å løse et problem eller misliker kritikk. Jevnlig hører vi for eksempel om foreldre som har strevet i årevis for å få skikkelig diagnose og behandling for sine syke eller handikappede barn, men som stadig møtes med vrangvilje og mistenksomhet. Ikke rent sjelden opplever foreldrene direkte destruktive aksjoner fra de etater som skulle hjelpe, gjerne hvis foreldrene blir for energiske og forlangende på barnas vegne.

Skruen fikk en ny, kraftig omdreining i 1970-årene, da fenomenet barnemishandling kom sterkt på tapetet. Ett av de mest ekstreme utslagene kom mot slutten av 70-årene med barnelegen Roy Meadow, som lanserte og ivrig promoverte en diagnose hos foreldre som fikk navnet "Münchausen syndrome by proxy". Dette skulle være en psykiatrisk lidelse som besto i at mødre søkte å skaffe seg oppmerksomhet og sympati gjennom å hevde at deres barn var syke, gjennom selv å påføre barna skadelig medisinering eller annen behandling, skade barna på annen måte, eller gjennom å drepe barna - altså at mødrene brukte barna som stedfortreder for seg selv.

I Storbritannia ble det bråk i parlamentet for 2 år siden fordi diagnosens grunnlag ble avslørt som falsk, og de flere hundre mødrene som var dømt på grunnlag av Münchausen-påstander trolig var uskyldige alle sammen.

 

Januar 2008: De britiske myndighetene fortsetter å bruke diagnosen:
Vil hun skade sitt ufødte barn?
Det tror britiske myndigheter. Nå har Fran (22) flyktet til Sverige. (Nettavisen 02.01.08)

Pregnant woman who fled UK after social services threatened to take her baby now told she can keep her child
A pregnant woman who fled Britain after social services threatened to take away her baby as soon as it was born has been told she can keep her child. (Daily Mail 28.12.07)

***

Januar 2007:
Münchausens syndrom by proxy?
Jeg registrerer at Meadows diagnoser, som er fordømt av rettsapparatet i Storbritannia, blir holdt levende i Norge. Av Mette Wright Larsen. (Tidsskrift for Den norske lægeforening nr.2, 18.01.07)

***

Desember 2006:
Münchausen-diagnose i 2006?
Nå skal det reises straffesak mot en mor som man mener har drept den ene sønnen sin og prøvet å drepe den andre. I samme sekund begynner myndighetene å snakke om at hun lider av 'Münchausen Syndrome by Proxy' (MSbP) – 'Münchausens syndrom ved stedfortreder'. Av professor Marianne Haslev Skånland. (Redd Barna Våre 18.12.06)

M.A.M.A. – Mothers Against Munchausen

***

August 2005:
De fick rätt mot Doktor Död
(Aftonbladet 22.08.05)
"Roy Meadow var barnläkaren som alla lyssnade på. Drottning Elizabeth adlade honom för hans insatser inom barnmedicin. Men nu har professor Meadows läkarlegitimation dragits in. Hans expertord har skickat ett 30-tal oskyldiga föräldrar i fängelse för att ha mördat sina egna barn."

Barnelegen bak falske "Münchhausen" avskiltet
Barnelegen bak den falske Münchhausen-diagnosen endelig avskiltet. Av Marianne Haslev Skånland. (Østlandsposten 23.08.05)

What future for expert witnesses?
A General Medical Council hearing has struck Professor Sir Roy Meadow off the medical register after finding him guilty of giving erroneous and misleading evidence in the Sally Clark case. So what does the future hold for expert witnesses? (BBC 13.07.05)

Sir Roy Meadow
(Who Named It?)

The Doctors "Who Take Away Your Kids"
(Parents4Protest)  

***

Shamed professor 'accused mother of hanging her son'
A shamed paediatrician had a grieving mother's child taken into care after falsely accusing her of murdering her ten-year-old son, a disciplinary panel heard. (Daily Mail 13.11.06)

Frikjent for å ha drept sine barn
Den britiske tobarnsmammaen Donna Anthony ble i dag frikjent for å ha drept sine to barn, etter å ha sittet seks år i fengsel. (Dagbladet 11.04.05)

Uskyldig dømt for å ha drept sine barn
Sally Clark ble i november 1999 dømt for drap på sine to sønner. I januar 2003 ble hun frifunnet. (Aftenposten 13.06.04)

Justismord påvist i barnedrapssaker
258 dommer hvor foreldre ble dømt for å ha tatt livet av sitt eget barn kan bli opphevet. Dommene er basert på teorien til landets fremste krybbedødekspert, som nå skal granskes. (Aftenposten 21.01.04)

Fakta og forskning:
Barnemishandling som barnevernsmyndighetene ikke ønsker å kjenne til - 1

Diagnosen "Münchausen syndrome by proxy" (MSbP) - Münchausens syndrom ved stedfortreder - er svindel. Av professor Marianne Haslev Skånland.

Dødelig moderkærlighet
Foreldre er dømt for drap og barn er fratatt sin familie som en følge av "diagnosen" Münchausen by Proxy - en diagnose som aldri ble godkjent og nå svært omstridt. Av Søren Friis Smith, barnepsykolog. (Juni 2004)

Kan vi stole på legene?
I en del saker har medisinske eksperter gitt gale råd til domstolene, med den følge at uskyldige er blitt dømt til lange fengselsstraffer, eller at resultatet i sivile saker er blitt galt. Kronikk advokat Pål Mitsem. (Aftenposten 15.04.04)

Münchhausen by Proxy eller HILS SELVFAT by Proxy
Sandsynligheden for at et barn der dør af en sjælden (udiagnoseret) sygdom får en lillebror/søster med den samme sygdom er relativt høj pga det stærke genetiske element. For fortravlede eller inkompetente læger bliver "Müchhausen by proxy" hurtigt et skalkeskjul for deres egen utilstrækkelighed. Det barnet lider under er "Hoven og Inkompetent Læge Syndromet" også kaldet HILS. Av Ivan C. Gerling.


Det er alvorlig at myndighetene i Storbritannia ser ut til å fortsette å idømme lange fengselsstraffer med Münchausen by Proxy-diagnoser nærmest som "bevis".
Annerledes er det vanskelig å tolke denne artikkelen i VG fra 25.02.2005:

Drepte sønnen for å få oppmerksomhet
En 42 år gammel britisk kvinne drepte sin sønn for selv å få oppmerksomhet. Nå er hun dømt til fem års fengsel. (VG 25.02.05)