Resolusjon fra Demokratene:
Barnevernets makt må reduseres


Landsmøtet i Demokratene er betenkt over at barnevernets makt
som et eget " rettsvesen" har blitt for mektig.

Barnevernet skal ikke ha mulighet til å foreta omsorgsovertakelse basert på
anonyme tips, mangelfulle bakgrunnsopplysninger og uten etter nær kontakt
med foreldrene.
Foreldrene må først få en mulighet, gjerne i samarbeid med barnevernet til å
ta seg av barna på en trygg og god måte.

Dessverre finnes det tilfeller hvor foreldrene av ulike grunner ikke er i stand
til å gi barna den omsorg de trenger. I de saker der det er snakk om
omsorgsovertakelse må det foreligge en dom / kjennelse fra det ordinære
rettsapparat som setter slike tiltak i verk.

Landsmøtet i Demokratene vil ha en effektiv barnevernstjeneste som tar
vare på både barnas og foreldrenes rettsikkerhet, som er opptatt av barnas
beste og som er opptatt av å hjelpe de foreldrene som ikke er i stand til å
gi barna den omsorgen de fortjener. Det bør også være en selvfølge at
foreldrene i mest mulig grad må få opprettholde kontakten med barnet etter
at det er plassert i fosterhjem, der ikke særskilte forhold tilsier noe annet.

Det er også naturlig at ved en eventuell omsorgsovertakelse skal den
nærmeste familie først vurderes som fosterforeldre.

Landsmøtet i Demokratene ser det også som svært viktig at i de tilfeller
hvor det er mistanke om omsorgssvikt, så er det foreldrene som først bør
informeres, dog med unntak av de tilfeller der foreldrene samtidig er
mistenkt for kriminelle forhold. Foreldrene skal ikke leve i uvitenhet om hva
barnevernet fortar seg frem til de plutselig står på døra for å ta barna med
seg.


Svein Otto Nilsen
Fylkesleder for Demokratene i Sør-Trøndelag

(Resolusjonen ble enstemmig vedtatt)