Menneskerettighetsdomstolen (EMD):

 

 

Europakonvensjonen - nordiske versjoner

Menneskerettighetsdomstolen - på nett


*
 

Skal du klage til Menneskerettighetsdomstolen?

INFORMASJON
vedrørende innsending av klage til Den Europeiske Menneskerettighetsdomstol

KLAGEVEILEDNING
Til hjelp ved utfylling av klageskjemaet i henhold til Konvensjonens artikkel 34

KLAGESKJEMA

FULLMAKT