Over 50 % av ungdommene som er behandlet ved Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri er blitt kriminelleMer enn halvparten av ungdommene som har vært innlagt på Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri, har siden begått kriminelle handlinger.

Det kommer frem i en etterundersøkelse av i alt 1095 tidligere ungdomspsykiatriske pasienter innlagt ved Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri i årene 1963-81. Studien er gjennomført av psykiater Ellen Kjelsberg, som tok doktorgrad på emnet i 1999.
 

Annenhver institusjons-ungdom ble kriminell
Kjelsberg sammenlignet i 1996 pasientlisten med strafferegisteret, uføreregisteret og dødsårsaksregisteret. I alt 52 prosent av pasientene ble funnet igjen i strafferegisteret, nær 39 prosent var blitt uførepensjonert og 13,6 prosent var døde. (Aftenposten 29.10.99)

Antisosial atferd hos tidligere ungdomspsykiatriske pasienter
av Ellen Kjelsberg (Norsk Epidemologi 2002, 12 (3): 215-219)