Om fortrengte og falske minner:

 

Er det grunn for å feste lit til såkalte fortrengte minner som plutselig, og ofte under terapi, kommer til overflaten og blir en del av personens erindringer?


- Falske minner kan skapes
Ideer om at onde minner kan ”fortrenges” eller ”huskes av kroppen” er dårlig vitenskap og kan produsere falske minner, mener Førsteamanuensis Annika Melinder. (forskning.no 08.02.07)

Ingen spor av fortrengte minner
Kan et traumatisk minne bli glemt, for deretter å bli husket igjen? En ny gjennomgang fant ingen spor av fortrengte minner i litteraturen før på 1800-tallet. (forskning.no 08.02.07)

Alarm om falske minner
Ved Betania Malvik distriktspsykiatriske avdeling hjelpes pasienter til å huske groteske overgrep de ikke visste om. Leder for behandlingen vil ikke gi intervjuer til kritiske medier. Professor Svein Magnussen, ekspert på vitnepsykologi, mener pasienthistoriene ligner påfallende på falske minner. (forskning.no 26.01.07)

Skadelige terapier med nytt fotfeste
"Først og fremst skal du ikke påføre skade." Den kommende legen sverger å respektere og anvende vitenskapelig basert kunnskap. Dessverre er det enkelte arenaer der dette ikke ser ut til å bli tatt så alvorlig, skriver Asbjørn Dyrendal i denne kommentaren til overgrepsterapiene ved Betania Malvik. Av Asbjørn Dyrendal, Førsteamanuensis i religionsvitenskap, NTNU. (forskning.no 26.01.07)

- Incest-ofre husker som regel overgrepene
Psykologiprofessor Svein Magnussen avliver teorien om at barn som blir utsatt for seksuelle overgrep, ofte fortrenger minnene om misbruket. (Bergens Tidende 12.09.04)

Återfunna minnen och återfunnet trams
Når psykologer og psykiatere med vitenskapelig utdanning fra universiteter tror på gjenvunne minner, så må de vel ha tungtveiende grunner for det? Nei, sier dosent Max Scharnberg. (Stiftelsen för Rättspsykologi)

Myten om det bortträngda traumat
Vitenskapelig psykologi avslører Freud og etterfølgernes teser om fortregning som en forsvarsmekanisme etter opplevd traume. Av Lennart Sjöberg, professor i psykologi.

Seksuelle overgrep, gjenvunnet hukommelse og multippel personlighetsforstyrrelse
Av psykiater Einar Kringlen. (Tidsskrift for Den norske lægeforening)

Falske erindringer fremtrer som ekte
Konklusjonen på undersøkelsen det vises til er at minner som faktisk er falske på alle punkter kan fremtre i bevisstheten som sterke og ekte minner. (Tidsskrift for NPF)

Plantet falske minner om froskekyss og Snurre Sprett
Vi stoler gjerne blindt på vår egen hukommelse, men det er grunn til å være selvkritisk. En amerikansk psykolog har plantet helt usannsynlige hendelser som falske minner hos sine forsøkspersoner, og viser at hukommelsen lett kan manipuleres. (forskning.no 18.02.03)

Falska eller sanna minnen?
Om Elizabeth Loftus og tilfellet Jane Doe. Av Lennart Sjöberg. (Stiftelsen för rättspsykologi)

Hjärntvätt eller det bortträngdas återkomst? Et mordfall i Norge
Av Lennart Sjöberg. (Stiftelsen för rättspsykologi)

Genfundne erindringer
Av Dorthe Berntsen, cand.psych, Søren Friis Smith, cand.psych, Sven Rasmussen, psykiater og Jytte Willadsen, psykiater. (sfsmith.dk)

Rapport på afveje
Av Dorthe Berntsen, cand.psych, Søren Friis Smith, cand.psych, Sven Rasmussen, psykiater og Jytte Willadsen, psykiater. (sfsmith.dk)

Svensk vittnespsykologi
Bok av Nils Wiklund og Ulla Sjöström (red). Recensjon av Knut Ahnlund.

Hvordan håndterer domstolene FMS-sager?
Domstolssager i Sverige om genfundne og falske erindringer med henvisninger til danske forhold. Av Max Scharnberg. (Stiftelsen för Rättspsykologi)

False memory
The Skeptic’s Dictionary

Creating False Memories
Av Elizabeth Loftus.

The Formation of False Memories
Nearly two decades of research on memory distortion leaves no doubt that memory can be altered via suggestion. Av Elizabeth Loftus.

Hjemmeside til Elizabeth Loftus
vitnepsykolog/professor i psykologi. Biografi.

The Memory Wars. Freud's Legacy in dispute
Bok av Frederick Crews. BokomtaleArtikkel.

Remembering Trauma
Bok av Richard J. McNally, professor i psykologi ved Harvard University. Bokomtaler. Se også denne.

British False Memory Society