Barnevernansatte henges ut på internettNår foreldre opplever presset forbundet med risikoen for å miste sine barn som vanskelig, heter det gjerne i psykolograpportene at de har lav frustrasjonstoleranse - noe som ikke er helt bra for de som skal ta seg av barn, må vite. Når barnevernansatte som i årevis har trakassert foreldre og barn - i lovens navn - opplever en smule press, renner de av gårde til media og politi. Det er tydeligvis forskjell på hva folk skal finne seg i. En barnevernansatt i Bærum som tilfeldigvis var gift med en P4-produsent fikk lett tilgang til media med sin klage på å bli uthengt på nettet, og mediene fulgte kildekritikkløst opp.
Se for øvrig også:
Ytringsfrihet, media og presse

 

Siste 2008:

Kommuneansatte svartelistet
Tidligere leder av barnevernstjenesten i Mandal, Kari Rasmussen, er en av dem som er svartelistet på nettet, som «barnevernssympatisør». (Lindesnes Avis 08.07.08)

Journalistskepsis
(Lindesnes Avis 08.07.08)

- Fortjener ikke å bli hengt ut
- Medarbeidere som jobber innen et så krevende felt som barnevernet fortjener ikke å bli hengt ut på denne måten. Dersom det mot formodning skulle ha blitt gjort feil, så har den berørte familien en klagemulighet mot fylkesnemnda. Da får de klagen vurdert, blant annet i lys av den kommunale saksforberedelsen, sier ordfører i Lindesnes, Ivar Lindal. (Lindesnes Avis 08.07.08)

Barnevernsansatte henges ut på nettet
Lokale barnevernsansatte er navngitt på en svarteliste mot barnevernssympatisører på internett. (Farsunds Avis 04.07.08)

Henges ut på nettside om barnevern
Hildur Larsen fra Sveio frykter at listen mot barnevernssympatisører kan føre til at folk vegrer seg for å få hjelp fra Barnevernet, med de katastrofale følgene det kan få. (Haugesunds Avis 24.06.08)

Henges ut på internett
En rekke tromsøværinger henges ut på en svarteliste over barnevernssympatisører på Internett. (iTromsø 24.06.08)

Datatilsynets avgjørelse
Saken gjelder krav om sletting av personopplysninger på hjemmeside. Klager: advokatene Åse Schei og Tone Norderval. (Datatilsynet 08.01.08). Se også Bianca Rytters hjemmeside.

 

2007:

Opplysninger om fosterforeldre på Internett
Datatilsynet vurderte om opplysninger om fosterforeldre kunne ligge eksponert på Internett på en bestemt Internettside. Tilsynet forsto fosterforeldrenes fortvilelse, men vurderte det slik at opplysningene måtte ses på som opinionsdannende. (Datatilsynet 22.11.07) Personvernnemndas avgjørelse 30.10.07

Edderkoppen bak svartelistene på nettet
Et landsomfattende nettverk utgått fra Bergen står bak svartelistene som henger ut offentlig ansatte på Internett. Nå forbereder nettverket kraftigere skyts, for å oppnå sitt mål: Å få lagt ned dagens barnevern. (Aktuell 26.02.07)

Premiert som idiot etter drapstrusler
Grethe Hoviosen sluttet i barnevernet på grunn av drapstrusler. Da ble hun premiert med diplom fra nettverket som svartelister offentlig ansatte på internett. (Aktuell 26.02.07)

Justisministeren vil endre straffeloven
Justisministeren vil endre straffeloven for å beskytte barnevernansatte som blir sjikanert på Internett. (Nrk tekst-tv 09.02.07)

LO's magasin Aktuell skriver om "liste-saken"
På vegne av sine organiserte i statlig og kommunalt barnevern har LO-magasinet Aktuell tatt opp igjen "liste-saken" - riktignok med betydelig og forventet slagside - med krav om at ytringsfriheten innskrenkes; offentligheten skal ikke få informasjon om hvordan det står til innenfor barne"profesjonene". All informasjon som skal slippes ut skal være nøye kontrollert av de barnefaglige selv, lik situasjonen er i totalitære stater. (Samlemappe)

 

2006:
Svartelister barnevernsansatte etter påståtte negative erfaringer
Til tross for politianmeldelser og mye støy eksisterer fortsatt navnelisten som henger ut barnevernsansatte på Internet. Flere ansatte i barnevernet og sosialtjenestene i både Porsanger og Alta er på denne såkalte «svartelisten». (Finnmark Dagblad 16.11.06)

Nok en henleggelse av politianmeldelse av listene
Brev til Rune Fardal fra Hordaland Politidistrikt 01.02.06.

Juni 2005:
KLAGESAK 2005-03: Klage på Datatilsynets vedtak om avvisning
Personvernnemndas avgjørelse av 9.6.2005 (Jon Bing, Gro Hillestad Thune, Hanne Bjurstrøm, Tom Bolstad, Sven-Erik Eikeid, Siv Bergit Pedersen, Lars Erik Fjørtoft. (Personvernnemnda 09.06.05)

*

Til kamp mot nettside
Datatilsynet avviser å aksjonere i forhold til nettsted som avslører navn på barnevernfaglige som har opptrådt krenkende overfor familier; de viser til ytringsfriheten. De barnevernfaglige ber barneministeren om å ordne opp. Ja, hun bør ordne opp - i egne rekker! (Samleside)

Ytringsfrihet: Georg Apenes og William Shakespeare
Blir myndighetene helt "på tuppa" av informasjon? Av professor Marianne Haslev Skånland, Bergen.

Når media løper barnevernets ærend
Ytringsfriheten er ikke viktig i konfliktfrie saker. Den er heller ikke til for journalisters og redaktørers egen skyld. Den er enkelt-menneskers rettighet å bruke til å forsvare seg, først og fremst mot overgrep fra egen statsmakt. Av professor Marianne Haslev Skånland.

Åpen mail til Adresseavisens redaksjon
v. redaktør Flikke, i anledning avisens oppslag om uthenging av barnevernansatte og psykologer på internett. Av Ole Texmo.

Norske medier og aviser med Donald Duck-troverdighet
Siste dagers mediestorm rundt barnevernere som føler seg uthengt vitner om en sandkassekultur – eller ukultur – som vekker både latter og frustrasjon. Av Rune Nilsson, redaktør.

Kommuner vurderer å gå til søksmål
Gruppen til Familiens Selvstendige Rett publiserer lister over fagpersoner som har vært knyttet til barnevernssaker, og som har opptrådt på krenkende vis overfor familier. Etter at dette er blitt kjent, har flere kommuner varslet at de ønsker vurdert lovligheten av både ”registreringen” og publiseringen.

Åpent brev til FO, Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere
Av Rune Fardal.

Avisa Nordlys med særdeles dårlig research
Ikke uventet fortsetter avisa Nordlys sitt maratonløp som talerør for barnevernet. Av Rune Fardal.

Datatilsynet avviser klage på nettsted
Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere klaget på nettstedet psykopat.no/likestilling.com. Datatilsynet skriver i sitt vedtak at det ikke har godt nok lovgrunnlag for å gripe inn i denne saken. (Datatilsynet 02.09.04)

Lar nettsted henge ut barnevernansatte
Over 200 navngitte barnevernsansatte blir trakassert og injuriert på et norsk nettsted, men politiet har henlagt to anmeldelser mot de ansvarlige (Dagsavisen 13.08.04)

Aksepterer ikke uthenging
FO-leder Randi Reese har ikke tenkt å gi seg overfor nettstedene som publiserer navn på barnevernsansatte (Faksimile fra Fontene nr. 7, 2004)

- Vil fjerne listene
Redaktør for den omstridte nettsiden med liste over 400 fagfolk som frarådes, sier han vil fjerne listen, men han stiller krav (VG 16.01.05)

Hetses på internett
Datatilsynet mener det haster med nye regler for å få stanset uthenging og sjikane av navngitte enkeltpersoner på norske internettsider (VG 16.01.05)

Bærum kommune krever fjernet "uønsket" informasjon
Bærum kommune reagerer på at en av deres ansatte, barnevernpedagog Susanne Devik Hope, blir omtalt på nevnte nettsteder. Kommuneadvokat Amundsen krever at omtalen av Hope umiddelbart opphører. (Samlemappe)

Barnevernet begrenser ytringsfriheten
Kommuneadvokat Just Finne i Bærum kommune ønsker å sette en stopper for nettsteder som svartelister barnevern-ansatte. Av Rune Nilsson, redaktør.

Uthengde på Internett - heilt lovleg
Fleire sakkunnige psykologar og barnevernsarbeidarar er "uthengde" på Internett, noko som er heilt lovleg, fortel leiar i Personvernnemnda, Jon Bing. (NRK 10.08.05)

- Svartelisting bør ikkje vere lov
 Det seier leiar i Fellesorganisasjonen, Randi Reese (NRK 10.08.05)

Vil diskutere tiltak mot nettsteder som er sterkt kritisk til barnevernet
NRK Dagsrevyens oppslag den 19 august om nettsteder som er svært kritisk til barnevernet og flere barnevernsansatte, har skutt fart i et nytt forsøk på å få de pt. lovlige listene fjernet fra Internett (Sfm 20.08.05)


Media omtaler saken:

Datatilsynet mangler lovgrunnlag: Griper ikke inn mot nett-hets
- Datatilsynet griper ikke inn mot nettsteder som henger ut sosialarbeidere, jurister og journalister. Ann Kristin Bentzen Ernes. (digi, IKT-bransjens nettavis  07.09.04)

Kommuner vurderer å gå til søksmål
Gruppen til Familiens Selvstendige Rett publiserer lister over fagpersoner som har vært knyttet til barnevernssaker, og som har opptrådt på krenkende vis overfor familier. Etter at dette er blitt kjent, har flere kommuner varslet at de ønsker vurdert lovligheten av både ”registreringen” og publiseringen. (Artikler fra avisa Firda)

Barnevernansatte uthengt på internett
P4 melder at flere barnevernansatte mener de blir trakassert på et nettsted (BA 26.02.04)

Barnevernansatte henges ut på nettet
Navnene på over 200 barnevernsansatte, psykologer og advokater er lagt ut på internett. Et nettverk henger ut de 200 som ”verstinger”, og har som mål at barnevernet skal legges ned (BA 02.03.04)

Landsomfattende kamp mot barnevernet
Flere hundre nordmenn på landsbasis organiserer seg nå i en felles kamp mot barnevernet, en kamp de skal vinne med hjelp av fredelige og legale metoder (Samfunnsmagasinet)

Barnevernet er banditter
- Nå risikerer også fosterforeldre å bli hengt ut, sier leder for nettverket, Mona Lygre, og kaller barnevernet for banditter og kriminelle (NRK Hordaland 02.03.04)

Ulf Hammeren støtter uthenging
Ulf Hammern, som var tiltalt for overgrep mot barn i den såkalte Bjugn-saken, støtter uthenging av ansatte innen barnevern, politi og rettsapparat på internett (NRK Trøndelag 02.03.04)

Skremmes vekk fra barnevernet
Liv Wiborg Karlsen i barnevernet i Horten er en av 200 barnevernansatte som er hengt ut på internett av et landsomfattende nettverk som ønsker å nedlegge barnevernet (NRK 02.03.04)

Vil henge ut fosterforeldre
Et nettverk av foreldre svartelister barnevernsarbeidere og -psykologer på internett. Nå ønsker de å gjøre det samme med fosterforeldre (NRK Vestfold 02.03.04)

Åpent brev til medlemmer av Stortingets sosial- og justiskomité
"Samfunnsmagasinet oppfordrer nå samtlige medlemmer i både justis- og sosialkomiteen til straks å ta initiativ til en lov som gjør ansatte i barnevernet, psykologer og sakkyndiger strafferettslig ansvarlig, dersom de bevislig har eller produserer dokumenter inneholdende usannheter, falske påstander og ren løgn som siden benyttes som bevis overfor domstolene" (Samfunnsmagasinet 02.03.04)

Intervju med Mona Lygre, leder for Gruppen til Familiens Selvstendige Rett, 02.03.04:

LYD OG VIDEO   Lyd  Video

bullet

video Mona Lygre er svært kritisk til barnevernet. Reporter Kjellrun Lavik.  

 

- Vi går til anmeldelse
Flere ansatte i barnevernet i Finnmark er hengt ut på Internet som inkompetente og «ute av stand til objektivt utøve sitt yrke». I dag går sosialsjef Tove Dahle i Alta til politiet med navnene til dem som står bak listen. (Finnmark Dagblad 03.03.04)

Barnevernsleder i Bodø har mottatt trusler på mobilen
Nå er hun kommet på listen over verstingene i barnevernet. (Avisa Nordland 03.03.04)

- Et minefelt for psykologer
Psykologer som jobber med barnevernet får flere klager mot seg enn andre psykologer. (Adresseavisen 03.03.04)

Vurderer lovligheten
Datatilsynet blir oppfordret til å vurdere lovligheten av informasjon på et nettsted med sterkt nedsettende og til dels injurierende påstander om navngitte aktører i barnevernssaker og barnefordelingssaker. (Adresseavisen 03.03.04)

- Presset rammer barna
De blir uthengt på nettet, truet med vold og må beskyttes av politiet. Nå frykter barnevernet at det økende presset skal ramme barna. (Adresseavisen 03.03.04)

Krever omstridte nettsider fjernet
Kommuneadvokaten i Bærum ønsker å sette en stopper for nettsider som svartelister barnevern-ansatte. (Asker og Bærums Budstikke 03.03.04)

- Sterk kost
Sosialleder i Kvænangen, Marit Bogstrand synes det er tøft å bli hengt ut som maktovergriper. Hun vurderer å anmelde foreningen som har laget svartelista. (Nordlys 03.03.04)

Barnevernsansatte henges ut på nettet
Lise Bye Eide i barnevernet i Stavanger er en av 200 barnevernsansatte som er hengt ut på internett av en nasjonal gruppe som vil endre regelverket for barnevernet. (Aftenbladet 04.03.04)

Sjikane kan bli anmeldt
Kommunaldirektør Jorid Midtlyng vurderer å politianmelde uthengingen av barnevernsansatte. Hun mener Internett-hetsen går på sikkerheten løs. (Adressa 04.03.04)

Uthengt som mishandlere
Navngitte barnevernsarbeidere, psykologer og barnehageansatte henges ut som barnemishandlere på plakater i Trondheim sentrum. (Adresseavisen 15.11.03)