Historien om Rebecca Hansson
- et tvangsplassert barn

 

Ann-Louise Hansson er mor til Rebecca Hansson som er tvangsplassert.
Les deres historie.
 

Rebeccas Jul
Ann-Louise Hansson forteller.

För Rebeccas skull?
Åsa Ljungquist gransker saken og måten de sosiale myndighetene har handlet.