Adele Johansen-sakenDen mest kjente barnevernssaken gjennom tidene i Norge er Adele Johansen-saken. I 1989 fødte Adele Johansen en jentebaby, som ble tatt fra henne allerede seks dager etter fødselen.

I 1996 kom Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) til at barnevernet begikk en grusom urett da Adele Johansen ble fratatt sin nyfødte datter i 1989. Adele Johansen håpet da at hun skulle få samværsrett med datteren. Fosterforeldrene ønsket imidlertid å adoptere barnet, og fikk medhold.


Mor vant, men mister likevel datteren
Strasbourgdomstolen fastslo at Norge brøt menneskerettighetene da Adele Johansen (41) i 1989 ble fratatt barnet sitt. Nå brytes alle bånd mellom Johansen og datteren etter at lagmannsretten tillater fosterforeldrene å adoptere den nå 12 år gamle jenta (Aftenposten 03.11.01)

Advokaten: ulovlig å tvangsadoptere henne bort
- Tvangsadopsjon av Adele Johansens datter er et åpenbart uttrykk for at norske myndigheter ikke respekterer Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) (Aftenposten 16.11.00)

Mor vant, men datter adopteres bort
Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg (EMD) fastslo at Adele Johansen aldri skulle vært fratatt barnet sitt. Hun tapte likevel i Oslo byrett; fosterforeldrene får adoptere jenta (Aftenposten 26.11.00)

Høyesterett avviste adopsjonsklage
Leder: Høyesterett har avvist Adele Johansens klage over at hennes datter kan adopteres av fosterforeldrene (Aftenposten 17.03.02)

Tvangsadopsjon? Psykologer om en mors olämplighet och om barnets ”anknytning”
Av Lennart Sjöberg, professor i Psykologi ved Handelshögskolan ved Stockholms Universitet.

EMD: Johansen mot Norge
Adele Johansens sak mot Norge i Strasbourg.

Stortingets spørretime 2. februar 2000
John Alvheim (FrP) brakte saken inn for Stortinget med spørsmål til barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland (KrF). Ministerens svar er både tafatt, selvmotsigende og bortforklarende. Interessant er at hun sier at hun fortsatt har full tillit til det barnevernet som har kjørt saken på en slik måte at Norge ble dømt for brudd for menneskerettighetene i Strasbourg.

 

Vi anbefaler våre lesere å ta turen innom sitt lokale bibliotek og låne boken Papirdukker (1991) som er skrevet av Adele Johansen og Elin Brodin, utgitt av Aschehoug forlag, ISBN 82-03-16597-4. Det er gripende lesing om en mors kamp mot en voldelig samboer og en sosialtjenesten som verken vil hjelpe eller tro på henne. Tvert imot tar de hennes plageånd til sitt sannhetsvitne, og fortsetter å pine henne der den tidligere samboeren slapp. I denne kampen er overmakten uovervinnelig, og Adele og barna blir skadet for livet.