"Anita-saken"

Vant kampen om sønnen
 

Anita Lundli og Sarwan Kumar skal få være ordentlige foreldre for barnet sitt. Det fastslår en enstemmig lagmannsrett.

I bare tre og en halv dag fikk Anita være mor før barnet ble hentet av barnevernet og plassert i fosterhjem. Medhold for Anita og Sarvan i tingretten fikk ikke kommunen til å tilbakeføre barnet. Nå har også lagmannsretten gitt Anita medhold.

 

Aktører i saken fra Bodø kommunes side:
Kommuneadvokat Mona Negård
Barnevernsleder Torill Müller

 

Media omtaler saken:

Leder: Barnevern på ville veier
Anita og Sarwan får tilbakeført sin sønn som ble fratatt dem av barnevernet i Bodø rett etter fødselen. To ganger har Fylkesnemnda for sosiale saker støttet barneverntjenestens vedtak. Men nå har to rettsinstanser sagt sitt og begge er samstemmige i sin konklusjon: Foreldrene skal ha omsorgen for barnet sitt. (Avisa Nordland 10.09.03)

- Ubeskrivelig godt å være sammen
Den ett og et halvt år gamle gutten styrer fornøyd mellom mor Anita og far Kumar. Endelig er gutten hjemme. Det har tatt 18 måneder, ganske mange tårer og en ukuelig vilje hos foreldrene. (Avisa Nordland 07.11.03)

Får ikke være foreldre
(Avisa Nordland 28.02.03)

- Klarer å gi nok omsorg
(Avisa Nordland 28.02.03)

Taus av plikt
(Avisa Nordland 28.02.03)

Kommunen anker barnevernsaken
(Avisa Nordland 01.03.03)

Anita-saken er grotesk
(Avisa Nordland 03.03.03)

Kommentar: Til barnets beste

Leder: Hvem er egnet som foreldre?

Nådeløst savn for Anita og Sarvan
(Avisa Nordland 02.04.03)

Krever rask tilbakeføring av barnet
(Avisa Nordland 10.03.03)

- Feil fra første stund
(Avisa Nordland 28.02.03)

Ordføreren: - Gjør sterkt inntrykk
(Avisa Nordland 01.03.03)

Vant kampen om sønnen
(Avisa Nordland 09.09.03)

"Ødela alle muligheter"
(Avisa Nordland 09.09.03)

Vil vurdere å kreve erstatning
(Avisa Nordland 09.09.03)

Bodø kommune vil ikke anke dommen
(Avisa Nordland 09.09.03)

- Ikke en dom over barnevernet 
(Avisa Nordland 10.09.03)