Barnevernet hentet samisk barn


Den lille gutten på et halvt år er hentet fra slektningene han har bodd hos hele livet. Karasjok kommune har flyttet den halvårige gutten til fremmede mennesker på ukjent adresse. Loven sier at dersom barnet ikke kan vokse opp hos foreldrene, så skal det taes hensyn til det som er barnets beste. Det skal taes hensyn til språklig og kulturell tilhørighet, men loven sier ikke klart hvor tungt dette skal veie inn når et nytt hjem velges til barnet.

- Barnet bor hos en veldig bra familie for øyeblikket, sånn som vi kjenner dem, men hovedgrunnen til å ta barnet vekk er at mora kan komme til å plage fosterfamilien når barnet er på en kjent adresse, sier fungerende sosialsjef ved Karasjok kommune, Ante Javo.

- Det er ikke sånn at man kan ta et samisk barn og flytte den til et norsk hjem, da brytes loven. Barnets identitet og tilhørighet er det som må gå foran alt annet, sier Sametingets rådsmedlem Terje Tretnes.

Nytt:

– Flytting av barnet kan være skadelig
Forsker kritiserer barnevernssaken i Karasjok. Hun frykter at barnet kan ta skade av å bli flyttet igjen etter så mange år. (Sámi Radio 04.02.09)

- Barnevernet saboterer
Et barn med samisk bakgrunn kan igjen bli kasteball i rettssystemet. Ungen har bodd borte fra sine slektninger i over to år. (Sámi Radio 03.02.09)

Motsetter seg dom
Barnevernet vil ikke følge rettskraftig dom i fosterhjemsplassering - advokat truer med namsretten (Nrk Troms og Finnmark 03.12.08)

Avslutter barnevernssaken
Hålogaland lagmannsrett vil ikke gjøre noe mer med barnevernssaken i Karasjok.
(Nrk Sámi Radio 12.11.08)  

Retten vegrer seg i barnehjemssak
Hålogaland lagmannsrett kvier seg for å flytte et lite barn fra fosterhjem til sine samiske slektninger. (Nrk Sámi Radio 20.10.08)

– Barnevernet trenerer saken
Advokat Svein Duesund mener barnevernet i Karasjok vegrer seg for å føre tilbake gutten til sine samiske slektninger. (Nrk Sámi Radio 15.10.08)

Gutten tilbake til slektningene
Karasjok kommunestyre har i dag vedtatt å trekke barnevernsaken ut av rettssystemet. Det betyr i korthet at dommen fra Indre-Finnmark tingrett skal være gjeldende. Den sier at barnet skal tilbake til sine samiske slektninger. (Nrk Sámi Radio 09.10.08)  

Skjebnedag for toåring
I dag avgjør Karasjok kommunestyre skjebnen til en liten gutt som barnevernet hentet fra sine samiske fosterforeldre for to år siden. (Nrk Sámi Radio 09.10.08)

#

– Denne saken har gått for langt
Advokat Svein Duesund krever at barnevernssaken i Karasjok avsluttes. Han mener at barnets ve og vel har kommet i skyggen. (Sámi Radio 19.08.08)

Kommunestyret kan omgjøre barnevernsanke
Karasjok-ordfører hadde ikke behøvd å underskrive anke i barnevernssak, hevder flere advokater. (Sámi Radio 03.07.08)

Tvunget til å skrive under barnevernsanke
Barnevernssaken i Karasjok må opp for retten igjen. Kommunen anker dommen som sier at samebarnet skal få vokse opp hos en samisk familie. (Sámi Radio 03.07.08)

Ordføreren går imot sin egen barnevernsadministrasjon
Barnevernssak i Karasjok kan bli et stridstema mellom politikerne og barnevernet. (Sámi Radio 19.06.08)

Barnevernsdom opphevet av Høyesterett
Formelle feil er årsaken til at Høyesterett opphever dommen fra lagmannsretten. (Sámi Radio 19.06.08)

Dommen fra Høyesterett
(10.06.08)

Forbauset over norsk rettsvesen
FNs spesialrapportør for urfolkssaker  er forbauset over norsk rettsvesen. I saken mot barnevernet i Karasjok kommune mener han det kan være snakk om diskriminering. Familien til barnet er glad for støtten (Nrk Sámi Radio 07.02.08)

Barnevernsdom til Høyesterett
En samisk familie mener lagmannsretten gjorde en saksbehandlingsfeil. (Finnmark Dagblad 14.01.08)

Reindriftsgutten blir i fosterhjem
Barnevernet vant i Hålogaland lagmannsrett. Den lille samegutten som for et år siden ble tatt fra sine samiske fosterforeldre, får enda ikke komme hjem til sine slektninger i Indre Finnmark. (Nrk Sámi Radio 27.12.07)

Karasjok kommune anker
Karasjok kommune anker barnevernssaken den tapte. Kommunens advokat Ulf E. Hansen sier at de anker i det punktet hvor barnet skulle flyttes. (NRK Sámi Radio 09.05.07)

- Barnevernet må ivareta samiske barns rettigheter
Terje Tretnes, medlem i Sametingsrådet mener at alle krefter må settes i sving for å rydde opp i et barnevernssystem som ikke ivaretar samiske barns rettigheter. (NRK Sámi Radio 12.04.07)

- Barnet skal vokse opp som same
- Det er viktig at barnet får vokse opp i et hjem hvor minst et av fosterforeldre snakker samisk, mener Indre Finnmark tingrett. (NRK Sámi Radio 12.04.07)

Ett-åring får ikke flyttes til fosterfamilien
I høst ble barnet hentet av barnevernet i Karasjok. Nå har Indre Finnmark tingrett bestemt at ett-åringen skal tilbake til fosterfamilien. Kommunen vurderer om avgjørelsen skal ankes. (NRK Sámi Radio 11.04.07)

MAKTARROGANSE MOT SAMEBARN?
– Det var en sterk opplevelse å overvære møtet. Maktovergrep og arroganse, sier en nær slektning av den lille gutten. (Ságat 30.11.06)

Karasjok SP om barnevernsak
– Allmen kunnskap tilsier at barnevernets avgjørelse er basert på solid og grundig faglige og juridiske vurderinger. Et solid og bærekraftig barnevern er også helt avhengig av at samfunnet styres av kloke lokalpolitikere. Det er betryggende at barnevernet ikke kan gi informasjon til media og det politiske miljøet. Derfor lokalpolitikere ikke innsyn i denne saken som gir grunnlag for å hevde at barnevernet har handlet i strid med gjeldende regelverk eller at internasjonale avtaler om urfolk er brutt. Kun rettsapparatet kan overprøve den avgjørelsen som er tatt, påpeker Karasjok SP. (Ságat 30.11.06)

- Hører ikke hjemme i kommunestyret
Senterpartiet skjønner ikke hvorfor Samefolkets parti i det hele tatt prøvde å ta opp barnevernssaken i kommunestyret. (Sámi Radio 30.11.06)

- Hva skjuler dere?
Hva har politikerne å skjule siden dere ikke vil gjennomføre en kontroll av barnevernets handlemåte, spør fosterfamilien i Karasjok (Finnmark Dagblad 29.11.06)

Avviste barnevernssak
Ordfører Kjell Sæther avviste kontant å ta opp barnevernssaken i Karasjok på kommunetyremøtet. (Finnmark Dagblad 28.11.06)

Barnevernsak i kommunestyret
Barnevernet førte den halvt år gamle gutten til skjult adresse. Nå ber barnets nærmeste om hjelp fra Karasjok kommunestyre for å få gutten tilbake igjen. (Sámi Radio 28.11.06)

Mánáidsuodjalus vieččai máná oadjebasvuođas
Kárášjoga gieldá ii suovvan šat unna mánáža orrut biebmoruovttus man gielda ieš lea dohkkehan. Gielda vieččai ikte máná ja dolvo čiegus čujuhussii. Máná lagas fuolkkit, geaid luhtte mánná lea orron guhta mánu, ballet su massit sihke sámegiela, kultuvrra ja boazodoalu duogáža. (Min Áigi 01.11.06)

Barnevernssak i samiske nyheter
Film: Oddasat 31. oktober (Nrk1)
Oddasat 30. oktober (Nrk1)

Barnevernet hentet barnet
I dag hentet Karasjok barnevern den lille gutten som har bodd hos en av foreldrenes slektninger siden han ble født. (Sámi Radio 31.10.06)

Loven garanterer ikke samiske barns rettigheter
Norsk lov garanterer ikke at samiske barn får rettigheten til å vokse opp i deres opprinnelige kultur- og språkmiljø, mener advokat Trond Pedersen Biti. (Sámi Radio 31.10.06)

Får ikke vokse opp hos familien
Karasjok kommune lar ikke det lille barnet vokse opp i beredskapshjemmet de selv har godkjent. I løpet av uken blir barnet flyttet til fremmed adresse. (Sámi Radio 30.10.06)
 

Kommentar:

Barnevernet er familie-hatere
Det er det som er forklaringen på mange tilsynelatende "feil" i saksbehandling som barnevernet tviholder på. Barnevernet tror de har "faglig" grunnlag for å hevde at hvis foreldre ikke kan ha den daglige omsorg for sine barn og ikke ivareta alle behov barna har, da er foreldrene skadelige for barna. De går derfor stadig til aksjon for å bryte og hindre enhver kontakt mellom foreldre og barn de har klørne i, det være seg besøk, ferier, det å bo sammen i noen perioder, telefoner eller brever, og alle uttrykk for kjærlighet barn og foreldre imellom. Barnevernet hevder også at biologiske bånd er nonsens, og at det derfor heller ikke finnes noen naturlig kjærlighet mellom barn og besteforeldre. Av Marianne Haslev Skånland. (Redd Barna Våre 01.11.06)