Brødre mishandlet i fosterhjem


Brødrene har gjentatte ganger meldt fra om at de blir mishandlet av fosterforeldrene. Både legen og advokaten har slått alarm, men barnevernet lar dem bli i fosterhjemmet.

Den eldste av guttene har betrodd seg til en lege, som skriver blant annet at gutten forteller om «mishandling i form av at fosterfaren ved minst ett tilfelle løftet ham over et trapperekkverk, ristet ham og slo ham... at han stort sett daglig blir utsatt for verbale trusler, skrik og skjelling... de truer med at han skal stenges inne i et bestemt rom... forteller videre at broren ofte blir slått.»

Brødrene har vært uten tilsynsfører i fosterhjemmet i tre år.

Brødre mishandlet i fosterhjem
To brødre skal ha blitt utsatt for voldelige overgrep i et fosterhjem i Sør-Varanger kommune i Finnmark. Det hevder en lege og advokaten som representerer moren til brødrene (Aftenposten 29.09.03)

Vi blir mishandlet 
De to barna har gjentatte ganger meldt fra om at de blir mishandlet av fosterforeldrene. Både legen og advokaten har slått alarm, men barnevernet lar dem bli i fosterhjemmet (NRK Finnmark 29.09.03) 

 

Se også:
SOS på SMS
Å fjerne barna fra uegnete fosterforeldre er heller ikke gjort i en håndvending. Det må nemlig først vurderes hva som er til barnets beste, altså må det først etableres en omsorgssituasjon som er påvist bedre, det må foretas en realitetsvurdering og utredning etter lovens paragraf 4-17. Det er dette barnevernet i Sør-Varanger viser til når de ennå ikke har flyttet guttene som roper SOS over mobilen. Av Sissel Benneche Osvold (Dagbladet 01.10.03)