Stavanger/Tyrkia-saken
Foreldrene forsøkte å ta tilbake sønnene sine.

 

De biologiske foreldrene til et søskenpar på ni og ti år forsøkte å ta barna sine tilbake da disse befant seg på ferie i Tyrkia med fosterforeldre. Barna har dobbelt statsborgerskap fordi faren er tyrkisk, og befinner seg således i sitt hjemland. Fosterforeldrene ble stanset i passkontrollen i sitt forsøk på å rømme fra Tyrkia med barna.

Rogalands Avis fremstiller dette som en kidnappingssak, at guttenes naturlige foreldre har forsøkt å kidnappe barna sine. Realiteten er at staten i utgangspunktet har kidnappet barna for å plassere dem i statens egne "velegnede" hjem. At foreldre som er glade i barna sine opponerer mot en slik hensynsløs fremferd må sies å være høyst forståelig.


Nytt 2009:

Tvunget til å lyve av norske myndigheter
Norske myndigheter krevde at fosterforeldrene ikke skulle fortelle sannheten om flukten fra Tyrkia. (Tv2Nyhetene 30.07.09)

 

***

Ny fosterheim
Drakampen om to norsk-tyrkiske gutar, under barnevernet i Stavanger si omsorg, er foreløpig over. Bakgrunnen for det som nå har skjedd er ein sakkyndig vurdering som konkluderer med at barna skal til ein ny fosterheim (Nrk Rogaland 13.07.07)

Frykter barna kidnappes igjen
Carsten Flo er bekymret for de to guttene han er fosterfar for. I forrige uke fikk han vite at guttenes biologiske far, som ifølge Flo forsøkte å kidnappe dem i Tyrkia, er tilbake i Stavanger. (Rogalands Avis 08.02.07)

Barnerettssak i Tyrkia
I dag starter rettssaken i Tyrkia om  de to norsk/tyrkiske guttene som Stavanger kommune har omsorg for. (Nrk Rogaland 15.09.06)

Barnevernssaken Tyrkia / Stavanger 2: Fosterhjem i barnas naturlige miljø?
Kommentar av Marianne Haslev Skånland. (Redd Barna Våre 14.09.06)

Barnevernsaken en «ikke-sak i Tyrkia»
Stavanger kommune er bare representert av sin tyrkiske advokat når barnevernsaken fra i sommer kommer opp for familiedomstolen i Manavgat fredag. - Denne saken var mulig å reise i Tyrkia fordi barna var i landet. Nå er de i Norge, og dermed har tyrkiske myndigheter ikke lenger noen sak, mener Nils Geir Vestvik, Stavanger kommunes advokat (Stavanger Aftenblad 13.09.06). Kommentar av Marianne Haslev Skånland (R-b-v forumet 13.09.06).

- Utenkelig å sende dem tilbake
De tyrkiskfødte barnevernsbarna blir aldri sendt tilbake til Tyrkia. Det sier Stavanger kommunes advokat, før rettssaken i Tyrkia på fredag. (Nrk Rogaland 12.09.06)

Barnevernsaken til topps i Tyrkia
Hjemreisen til de to tyrkisk-norske guttene blir nå en sak for tyrkisk Utenriks- og Justisdepartement. (Stavanger Aftenblad 23.08.06)

Norske fosterbarn ble tyrkiske
Fosterforeldrene tok barna til Norge til tross for utreiseforbud. (Human Rights Service 22.08.05)

Barnevernet visste om reisen
Kommunen visste at de tyrkisk-norske brødrene ville reise hjem. Hjemreisen var nødrett, sier advokaten til en svært lettet fosterfamilie. Barna må sendes tilbake til Tyrkia, sier biologisk families advokat. (Stavanger Aftenblad 22.08.06)

- Dette er en bortføring
Advokat Arnhild Skretting mener Stavanger kommune kan ha bidratt til å krenke tyrkisk suverenitet. (Rogalands Avis 22.08.06)

Rømte med rutefly
Fosterfamilien trosset utreiseforbudet, kjøpte flybilletter og rømte fra Tyrkia. – En nødvendig, men ikke modig handling, sier fosterfar Carsten Flo. (Rogalands Avis 22.08.06)

Kommunen kjente til fluktplanene
Stavanger kommune kjente til fosterfamiliens fluktplaner fra Tyrkia. De valgte å ikke gripe inn. (Rogalands Avis 22.08.06)

Advokat Helljesen tar saken
Advokat Atle Helljesen sa på en pressekonferanse i går at han ble kontaktet av Flo og Rugland i forbindelse med at de hadde besluttet å dra hjem. (Rogalands Avis 22.08.06)

Smuglet hjem fosterbarn
To tyrkisk-norske gutter ble smuglet fra Tyrkia til Norge av sine fosterforeldre før helgen. Om guttene skulle være under omsorg av norsk eller tyrkisk barnevern var til behandling i det tyrkiske rettssystemet. (Aftenposten 21.08.06)

«Nødrett» å ta fosterbarna ut av Tyrkia
– Jeg vil ikke si at jeg ikke visste om det. Men det er fosterforeldrenes ære at barna er tilbake i Norge, det var de som viste mot og handlekraft for å få det til, sier Stavanger kommunes advokat, Nils Geir Vestvik. (Stavanger Aftenblad 21.08.06)

Smuglet fosterbarna til Norge
Før helga klarte fosterforeldrene til to tyrkisk-norske gutter å smugle dem ut av Tyrkia og hjem til Norge. (Tv2 Nettavisen 21.08.06)

Brødre på norsk jord igjen
De to norsk-tyrkiske guttene fra Stavanger har sammen med fosterforeldrene kommmet seg ut av Tyrkia til tross for at tyrkisk rett har gitt guttene utreiseforbud. Det bekrefter fosterfamiliens advokat, Nils Geir Vestvik. I en pressemelding sier advokat Arnhild Skretting, som representerer de biologiske foreldrene, at å føre barna ut av Tyrkia er en krenkelse av tyrkisk suverenitet og kan få alvorlige konsekvenser. (Nrk Rogaland 21.08.06)

Tilbake i Norge
De norsktyrkiske stavangerguttene (9 og 11) som har hatt utreiseforbud fra Tyrkia er nå tilbake i Norge. (Stavanger Aftenblad 20.08.06)

Barnevern uten grenser
Omsorgstvisten mellom de biologiske foreldrene og fosterforeldrene har pågått siden 2002. (Stavanger Aftenblad 20.08.06)

Håp svinner for kidnappede gutter
Håpet om at de tyrkisk-norske guttene skal få komme tilbake til Norge er svært lite. UD innrømmer at strategien ikke har lykkes til nå. (Tv2 Nettavisen 20.07.06)

Tyrkia-saken - en hilsen til forumet
Av Marianne Haslev Skånland. (R-b-v forumet 18.07.06)

Nye runder om utreiseforbudet
Utreiseforbudet som de norsktyrkiske stavangerguttene på 9 og 11 år har fra Tyrkia kan komme opp for flere domstoler før høsten. (Aftenbladet 18.07.06)

Tyrkiasaken - en skandale
Av Arild Holta. (R-b-v forumet 17.07.06)

- Gutter kidnappet i Tyrkia
Den tyrkiske domstolen har i realiteten kidnappet to norsk-tyrkiske gutter, mener advokat Nils Geir Vestvik, som representerer Stavanger kommune (Tv2 Nettavisen 16.07.06). BR: Det er i realiteten Stavanger kommune som har kidnappet guttene fra foreldrene.

- Fosterbarna er kidnappet i Tyrkia
Advokat Nils Geir Vestvik som representerer Stavanger kommune i fosterbarnsaken i Tyrkia sier til TV 2 Nyhetene at fosterbarna er kidnappet i Tyrkia. Han sier at barna skal hjem. (StavangerAvisen 16.07.06)

Guttene blir i Tyrkia
Tyrkisk barnevern skal overta omsorgsansvaret for de to norsk-tyrkiske stavangerguttene som har fått utreiseforbud fra Tyrkia. Overgrepsbeskyldningene mot fosterfaren har vært avgjørende for saken. (Aftenbladet 14.07.06)

Fosterfamilien får ikke barna ut
Det tyrkiske barnevernet har nå overtatt ansvaret for de to fosterbarna til familien Flo. Det avgjorde en tingrett i Manavgat i ettermiddag. (StavangerAvisen 14.07.06)

Fosterbarna må bli i Tyrkia
Nok en gang får de to tyrkisk-norske fosterbarna beskjed om at de ikke får reise tilbake til Norge. (Tv2 Nettavisen 14.07.06)

Beskyldninger mot fosterfaren
Beskyldninger vil på et rettsmøte i dag bli framsatt mot fosterfaren til de to norsk-tyrkiske stavangerguttene som har fått utreiseforbud fra Tyrkia. (Aftenbladet 14.07.06)

Vil gi sønnene omsorg i Tyrkia
De biologiske foreldrene til de to norsk-tyrkiske guttene som har fått utreiseforbud fra Tyrkia håper den tyrkiske domstolen gir dem den daglige omsorgen for barna. (Aftenbladet 14.07.06)

Fosterbarnas skjebne avgjøres
Fredag skal en tyrkisk domstol avgjøre om den norske familien skal få med seg fostersønnene sine hjem eller ikke. (Tv2 Nettavisen 13.07.06)

Fosterbarnas skjebne avgjøres i Tyrkia
Denne gang har imidlertid to representanter fra Barnevernet i Stavanger og advokat Bjørn Vestvik som representerer Stavanger Kommune, sammen med tolk, møtt frem til rettsmøtet. I forrige rettsmøte var de ikke tilstede. Men denne gang vil ikke de biologiske foreldrene bli representert med advokat. Fylkesmannen i Rogaland har nektet advokat Arnhild Skretting fri sakførsel. (Stavangeravisen 13.07.06)

Norge nekter biologisk familie rettshjelp
Advokat Arnhild Skretting kan ikke være til stede når en tyrkisk tingrett behandler saken til de to norsk-tyrkiske stavangerguttene på ni og elleve år fredag. Det er fylkesmannen i Rogaland som har besluttet at guttenes biologiske familie ikke skal få fri rettshjelp som kunne dekket utgiftene ved å ha familiens norske advokat, Arnhild Skretting, til stede under rettens behandling av barnevernssaken i den tyrkiske byen Manavgat. (Aftenbladet 13.07.06)

Barnevernet til Tyrkia
For å gi støtte til de to barna og fosterforeldrene i Tyrkia, har barnevernet i Stavanger nå sendt to representanter til landet, og advokat Nils Geir Vestvik reiser ned på onsdag, for å delta i den rettslige høringen (Rogalands Avis 11.07.06). BR: Hele tre representanter for Stavanger kommune er sendt til Tyrkia og har opphold der for skattebetalernes penger. Formålet er å forhindre gjenforening mellom de to barna og deres naturlige foreldrene.

Barnevernsjef vil nekte barnevernsoffer advokat
I en sak som nesten bare omhandler norsk juss og norske forhold er det nødvendig med norsk advokat. Etter at den norske stat har ødelagt familien skal familien nektes advokathjelp. Av Arild Holta. (R-b-v forumet 06.07.06)

Ingen fosterfamilier med ikke-vestlig bakgrunn
Fosterbarn bør plasseres i familier med samme kultur og religion, sier levekår-politiker Mubarak Ali. (Aftenbladet 06.07.06)

Skattepenger finansierte advokattur til Tyrkia
Nå raser Barnevernsjefen i Stavanger etter han har fått vite at advokat Arnhild Skretting, som representerer den tyrkisk-norske familien i Tyrkia, får betalt med fri sakførsel. (Stavangeravisen 05.07.06)

Raser mot tyrkisk advokattur
Norske myndigheter sendte ingen norske advokater for å hjelpe fosterfamilien i Tyrkisk rett. Men motparten derimot fikk norsk advokathjelp. (Tv2 Nettavisen 05.07.06)

- Glad for at barna blir
Den biologiske moren til guttene som holdes i Tyrkia er fornøyd med at det norske barnevernsvedtaket skal prøves for en tyrkisk domstol. (Rogalands Avis 05.07.06)

Fosterfamilien til nytt skjulested
Barnevernet i Stavanger tar ingen sjanser på at de to guttenes biologiske familien skal finne ut hvor de er, og besluttet seint tirsdag kveld å flytte familien til en ny ukjent adresse. (Tv2 Nettavisen 05.07.06)

Tyrkisk dommer overprøvde barnevernet
En glad biologisk familie og en fryktelig skuffet fosterfamilie fordøyer nå kjennelsen som tingretten i Manavgat kom med i går. (Aftenbladet 03.07.06)

Dømt til å bli i Tyrkia
Norske myndigheter led et sviende nederlag i tyrkisk rett i dag. De to guttene og fosterforeldrene deres får ikke komme hjem til Norge. (Tv2 Nettavisen 03.07.06)

Fosterfamilie lengter hjem
I dag skal en tyrkisk familiedomstol ta opp barnevernsaken fra Stavanger. (Aftenbladet 03.07.07)

Forlatt av norske myndigheter
De norske fosterforeldrene kjemper nærmest alene mot en tyrkiske storfamilie for å få sine to fostergutter på 7 og 11 år tilbake fra Tyrkia. (Tv2 Nettavisen 02.07.06)

The Manavgat "child custody" case in Turkey – the Norwegian authorities are the kidnappers
By Marianne Haslev Skånland. (R-b-v forumet 24.06.06)

Kulturkrig om guttene
- Det er lite håp om at guttene kommer tilbake til Norge, tror advokaten til den biologiske moren til de to norske guttene som har fått utreiseforbud i Tyrkia (Tv2 Nettavisen 22.06.06). Se kommentarer på R-b-v forumet.

Stavangerfamilie i tyrkisk barnevernssak
Carsten Flo og familien fra Tasta i Stavanger sitter nå låst inne i et luksushotell i Tyrkia. Familiens to fosterbarn får ikke forlate Tyrkia fordi tyrkiske myndigheter sier at de er tyrkiske statsborgere. En ukes ferie fra 3 mai ser ut til å vare i mange måneder. I hvert fall til 3 juli når en tyrkisk domstol skal gi en avgjørelse. (StavangerAvisen 21.06.06)

Familie fanget i Tyrkia
Tyrkia-ferien ble et mareritt for familien Flo da fosterbarna deres ble forsøkt kidnappet. Nå kommer de seg ikke hjem igjen. (Tv2 Nettavisen 20.06.06)

Møtte tyrkisk presse
Advokat Nils G. Vestvik var i går i Tyrkia, der han orienterte tyrkisk presse om den pågående barnevernssaken. (Rogalands Avis 07.06.06)

– Uholdbart for fosterbarna
Barnepsykolog Atle Dyregrov mener fosterforeldrene gjør rett når de involverer barna i det som skjer. – Det er viktig å ha åpen dialog med barna. Snakke med dem om det som er vanskelig. Ikke holde noe skjult, det kan gjøre dem mistenksomme på hva annet de ikke får vite. Åpenhet er ofte tungt, og vi tror det er vondt. Sannheten kan være vond, men er likevel det beste å forholde seg til, sier han. (Rogalands Avis 01.06.06)

– Prøver å overleve så godt som vi kan
I nesten én måned har fosterfamilien fra Stavanger ufrivillig levd på et hotellrom i Tyrkia. (Rogalands Avis 01.06.06)

Barnefaren er narkodømt
Den biologiske faren som kjemper for omsorgsretten til sine to barn i Tyrkia har vært narkoman og er domfelt flere ganger. (Rogalands Avis 16.05.06)

– Nå er jeg stoffri
Den biologiske faren sier at narkotikaproblemene begynte da barna ble satt i fosterhjem i 2002. (Rogalands Avis 16.05.06)

Uavklart i Tyrkia
Ti dager har fosterforeldrene til å forberede sin versjon av kidnappingsforsøket i Tyrkia sist fredag. Samtidig jobber barnevernets advokat for å få barna til Norge. Pressetalskvinne Anne Lene Dale Sandsten i UD opplyser at departementet er informert om saken, men at det er lite de kan gjøre siden barna har tyrkisk statsborgerskap. (Rogalands Avis 10.05.06)

– Vi er livredde
Barna er livredde og fosterforeldrene frustrerte. – Jeg vet ikke hvilken hjelp vi får fra Norge, sier fosterfaren. (Rogalands Avis 10.05.06)

Nødrop fra fosterforeldre
Leder: Det er svært viktig å skape trygghet rundt den stakkars familien som lever i frykt for nye kidnappingsforsøk. Det kan best gjøres ved tilstedeværelse fra norske myndigheter. (Rogalands Avis 09.05.06).

Norske myndigheter maktesløse
Når barna har dobbelt statsborgerskap betyr det at de bare er tyrkiske i Tyrkia. Norske myndigheter kan ikke gjøre noe som helst. (Rogalands Avis 08.05.06)

Stavangergutter forsøkt kidnappet
På ferie i Tyrkia ble to Stavanger-gutter forsøkt kidnappet av sine biologiske foreldre. Nå kommer de ikke ut av landet. (Rogalands Avis 08.05.06)