Mishandling på Strømvik barnehjem i Stavanger

 

"Ansvaret for at personalet på barnehjemmet fikk anledning til å mishandle barna i flere år, må i stor grad tilskrives barnevernsmyndighetene" skrev Statens ungdoms- og adopsjonskontor i sin behandling av en søknad om billighetserstatning fra år 2000 da en mann ble tilkjent 80 000 kr i billighetserstatning for mishandling på barnehjemmet.


Fakta om Strømvik: Barnehjemmet Strømsvik ble opprettet i 1912 og var den gangen Norges kommunale barnehjem. I 1939 ble barnehjemmet flyttet til Strømsvik, og byttet navn.

I formålsparagrafen het det at barna skulle «faa en god oppdragelse med det for øie å gjøre dem til nyttige samfundsborgere. Barnene opdras i Gudsfrykt, nøisomhet og flid».

- En gransking må favne bredt
– Dette bekrefter at denne saken er omfattende, og at den kommende granskingen må favne bredere enn bare Waisenhuset, sier Odd Kristian Reme (Rogavis 05.10.04)

Fikk erstatning etter å ha blitt mishandlet på Strømvik
En statlig instans slår fast at barn i flere år ble mishandlet ved Strømvik barnehjem, og retter skarp kritikk mot Stavanger kommunes tilsyn med barnehjemmet (Rogavis 05.10.04)

- Må få erstatning
– Jeg håper de som var på Strømvik som fortsatt er i live kan få erstatning. De har hatt det nok vondt, sier en tidligere ansatt på barnehjemmet (Rogavis 12.10.04)

Forberedte tilsynsbesøk
Barnevernsnemda gjorde ikke nok for å avdekke overgrepene ved barnehjem i Stavanger. Barnehjemmene visste nemlig godt når barnevernsnemnda kom på besøk, sier et tidligere barnehjemsbarn ved Strømvik barnehjem i Stavanger. Han sier at de ansatte forberedte tilsynsmøtene to dager før nemnda kom.
- Noen ble vist fram og noen ble skjult. De som var så store at de kunne si noe ble holdt tilbake, gjemt et annet sted, fordi de var redde at de skulle si noe, sier Sigmund (NKR 14.10.04)

- Jeg skulle skrubbes hvit på Strømvik barnehjem
Svein Helge Tangen skulle ønske han ikke hadde vokst opp i Strømvik. Han husker ikke selv alt som skjedde, men eldre Strømvik-barn har traumatiske minner om da den lille gutten ble «forsøkt vasket hvit» (Aftenbladet 26.03.05)

Hard dom over barnevernet
Staten har allerede gitt barnevernet i Stavanger ansvar for at barn fikk sitt liv ødelagt på Strømvik barnehjem (Aftenbladet 29.03.05)

- Vi var naive som ikke så overgrepene i barnevernet
Politikerne som hadde ansvaret for barnevernsbarna i Stavanger på 1960- og 70-tallet, reagerer ulikt på at Staten i 2000 kritiserte dem for ikke å ha gjort jobben sin (Aftenbladet 31.03.05)
 

Se også:

Slik skulle reglene være på barnehjemmene
Stavanger formannskap fikk 27. august 1958 «Ny plan for Stavanger kommunale barnehjem» lagt fram for vedtak (Aftenbladet 14.10.04)