Mormor nektes å fortsette å være fostermor


Øvre Årdal: Barnet har bodd hos sin mormor mer eller mindre hele livet, men nå skal barnevernet plassere barnet i fosterhjem.

Naboprotest i barnevernsak
Naboar i Øvre Årdal reagerer sterkt på at barnevernet har fråteke Målfrid retten til å vera fosterheim for barnebarnet (Sogn Avis 15.10.04)

Går til sak mot Årdal kommune
Moren og bestemoren til barnet som barnevernet vil ha plassert i fosterheim mot mor og bestemor sin vilje, går no til rettssak mot Årdal kommune med «Aksjonsgruppa for barn sin rett til samvere med foreldre og besteforeldre» i ryggen (Sogn Avis 19.10.04)

Tingretten avviste krav frå barnemor i Årdal
Indre Sogn tingrett har avvist kravet frå ei mor i Årdal om å stogga prosessen med å plassera barnet hennar i fosterheim. Retten har avvist kravet på formelt grunnlag (Sogn Avis 11.11.04)