Vesterled - et av vår tids barnehjem


Overgrep mot barn og unge som bor på barnehjem fortsetter, men myndighetene holder likevel ikke opp med å sende barn til offentlig oppfostring.

Myndighetenes gransking av barnehjem stanset med året 1980. Det er ingenting som tyder på at barnevernsinstitusjoner er blitt bedre i årene etter. Det fins utallige beretninger om vanskjøtsel, vold, isolering, overgrep m.m. fra barnevernsinstitusjoner og fosterhjem helt frem til i dag.

Myndighetene tar ikke ansvar for denne forkvaklede forståelsen av barns behov for omsorg. De velger å fortsette å ta barn bort fra sin naturlige familie, for å gi dem oppdragelse under staten.


Les om barns "omsorg" ved barnevernsinstitusjonen Vesterled:

Barnevernsbarn slått og sparket
16-åringen var i konflikt med institusjonslederen. Ble slått og sparket (VG 29.04.05)
Vi merker oss at når institusjonen ikke makter human oppførsel, beordres pikens mor til å ha henne hjemme. Da er altså moren god nok. Historien tier om hvorfor barnevernet ikke beordrer piken til å være hjemme permanent, og eventuelt, hvis moren trenger praktisk hjelp for å greie å ha datteren hjemme, gir henne det.

Barneverninstitusjonen Vesterled i Haugesund må stenge
Vesterled har metoder, innstilling og filosofi som ikke holder mål etisk, sier Geir Kjell Andersland, regiondirektør i Statens barnevern (Haugesunds Avis 16.06.04)

Vesterled stenges i dag
Vesterled får ikke godkjenning for videre drift. 17 ungdommer må flytte ut fra barnevernsinstitusjonen og fosterhjem allerede i dag (Haugesunds Avis 25.05.05)

Felt av påstått voldsbruk
Manglende faglig kompetanse og påstått voldsbruk ble Vesterleds bane (Haugesunds Avis 26.05.05)

Avslag for Vesterled
Vesterled og den profilerte lederen Arild Vegrim har i ti års tid drevet barnevernarbeid etter det man må kalle høyst uortodokse metoder. Det har vært flere klagesaker fra barnevernbarn etter opphold på Vesterled, og Fylkesmannen i Rogaland ville for tre år siden stenge institusjonen. (Leder i Haugesunds Avis 26.05.05)

Vesteled anker
Den private barnevernsinstitusjonen Vesterled i Haugesund anker Barne- ungdoms- og familieetatens vedtak om ikke å gi godkjenning for videre drift (TV Haugaland 22.06.05)

Tredje avslag for Vesterled
Arild Vegrim har nok en gang fått avslag på sin søknad om fortsatt drift av barneverninstitusjonen Vesterled. Vesterled kan likevel fortsette som fosterhjem (Haugesunds Avis 02.08.05)

Vesterled får svar før jul
Barnevernsinstitusjonen Vesterled i Haugesund får svar på om de får fortsette før jul (TVN 15.09.05)

Politiet roser Vesterled
Den private barnevernsinstitusjonen Vesterled i Haugesund får ros fra politiet for jobben de gjør (NRK 28.09.05)

Leder av barnevernsinstitusjon renvasket
Politiet i Haugesund har henlagt voldssaken mot barnevernsleder Arild Vegrim som intet straffbart forhold (NRK 04.10.05).

Vegrim-kritikk i rapport
I granskningsrapporten fra Fylkesmannen i Rogaland får barnevernsleder Arild Vegrim massiv kritikk (NRK 07.10.05)

Siste 16.12.05:

Redusert Vesterled
Barneverninstitusjonen Vesterled får fortsette. Men i redusert utgave. (Haugesunds Avis 16.12.05)