Avsløringer om vold- og sexovergrep ved barnehjemmet i Korsfjorden ved Alta


Åstedet. Rolig dveler det tidligere barnehjemmet i Korsfjord mellom mektige fjell


Det er blitt offentlig kjent at barn på barnehjemmet til Den evangelisk-lutherske frikirke i Korsfjord i Finnmark hadde levd under et terrorregime i 1950- og 1960-årene. De ble utsatt for vold og seksuelle overgrep. Det var Frikirken selv som startet undersøkelser i saken, etter at bladet "Budbæreren" mottok en e-postmelding fra et tidligere barnehjemsbarn i april i fjor. Opprydningen resulterte i at innsenderen og 15 lidelsesfeller ble samlet av kirken til et møte i Alta i mars i år. Alle hadde en historie å fortelle.

Barnehjemmet var i drift fra 1918 til 1984, bare avbrutt av evakueringen i 1945. Bortsett fra de 15 årene da overgrepene skjedde, har institusjonen hele tiden hatt et godt ry.

De forhold saken omhandler, er forlengst strafferettslig foreldet, men Frikirken fant dem ikke moralsk foreldet. Derfor valgte den å gå til politianmeldelse mot to mannlige ansatte fra den aktuelle perioden.

Anmelder foreldede overgrep mot barn
(Aftenposten 21.03.01)

Naturperle ble barnas verste mareritt
(Aftenposten 06.04.01)

Opprettholder erstatningskrav
(Finnmark Dagblad 17.12.02)

Banket med Guds velsignelse
(Finnmark Dagblad 18.12.02)

De påståtte overgrepene i Korsfjorden må ikke overlates til Frikirken alene
(Finnmark Dagblad 18.12.02) 

"Far, hvorfor har du forlatt meg?
Av bestyrerens sønn

 

Siste:

Får erstatning
To tidligere barnehjemsgutter får erstatning. (Hegnar Online 22.06.04)

Får 90 000 for offentlig svik
Staten innrømmer at barn ved Korsfjord barnehjem i Alta kommune ble utsatt for seksuelle, fysiske og psykiske overgrep. - Jeg er jo glad selvfølgelig, men jeg håper at dette også blir en tankevekker for Alta kommune, sier overgrepsoffer Helge Jørstad (51) fra Alta. (Finnmark Dagblad 23.06.04)