Bergen 31.08.05
 

Ny bok:
Atskillelse barn og foreldre

*

Advokat Sverre Kvilhaug, som praktiserer i Isdalstø i Lindås ved Bergen, har nå kommet ut med en svært viktig og nyttig bok:

Atskillelse barn og foreldre

ISBN 82-303-0532-3. 144 sider. Pris kr. 260,- portofritt tilsendt, forskuddsbetaling.  All bestilling skjer ved innbetaling av kr. 260,- pr. bok til Cita forlag v/advokat Sverre Kvilhaug, Postboks 136, 5903 Isdalstø, konto 3632.07.06429.

Boken gjennomgår med fyldig kildehenvisning internasjonal forskning om langsiktige psykiske skadevirkninger for barn ved å bli atskilt fra foreldrene.  Boka er viktig i barnevernsammenheng, men også i andre saker vedrørende barn og foreldre.

INTERNASJONAL FORSKNING VISER AT ATSKILLELSE BARN OG FORELDRE KAN GI LANGSIKTIGE PSYKISKE SKADEVIRKNINGER

Jeg (Marianne HS) vil tilføye at Kvilhaug også viser til studier av fysiske skadevirkninger av adskillelse, gjennom at kroppens økede belastninger gjennom stress fører til forhøyet forekomst av en rekke sykdommer og mere alvorlig forløp.

Bring gjerne informasjonen videre!

De som har trang økonomi: Hvorfor ikke gå til det lokale biblioteket og si at dere ønsker boken innkjøpt, og reservert for dere når den kommer inn? Det er på tide at bibliotekene får noe bedre om barnevern enn det tusset som systemets folk selv sprøyter ut.

 

Marianne Haslev Skånland
 

*

Sverre Kvilhaug anbefaler følgende artikkel som en nyttig bekreftelse av de samme konklusjoner som studiene i boken kommer til:
Morssavn øker stress
Når rottebarn skilles tidlig fra sine mødre, risikerer de å få både vondt i magen, dårlig hukommelse og tilbøyeligheter til å begynne å drikke. Av Runo Isaksen. (forskning.no 08.02.06)


*