Av Statistisk sentralbyrås oversikt fra 2003 fremgår følgende:
6.2  
Barnevern. Barn med barnevernstiltak i løpet av året 2003. Folketall 0-17 år per 1/1-2004 (Endret 10. januar 2005)

 
Kommune nr. 1554 Averøy
I alt           59
Omsorgstiltak 46
Hjelpetiltak    13
Folketall 0-17 år per 1.1.2004: 1 310
Fra: http://www.ssb.no/emner/03/hjulet/tabell-06.2.html 

Altså har 4,5% av barn og ungdommer "tiltak" under barnevernet, og hele 78% av disse er "omsorgs"tiltak.