BarnasRett 22. september 2006

 

HVAD SIGER DE LÆRDE?

 

Av Else Sommer


Jill Melbye fra Amternes- og kommunernes forskningsinstitut har udarbejdet en rapport: Seksuelle overgreb på børn og unge på døgninstitution - omfang og indsats.

Heri fastslår hun: Børn og unge på døgninstitution er en særlig udsat gruppe, hvad angår seksuelle overgreb. Børnene vokser op med et stort behov for omsorg og opmærksomhed og derfor kan være lette ofre for det, der ligner varme og omsorg fra andre mennesker.

Samtidig har børnene ikke lært at sætte grænser i forhold til andre mennesker, ligesom de ofte selv har været udsat for grænseoverskridende adfærd fra de voksnes side.

I undersøgelsen er kun døgninstitutionerne og ikke børnene spurgt, hvilket er en svaghed.

80% af de adspurgte institutioner skønner, at de har modtaget børn og unge, der allerede inden anbringelsen har været udsat for seksuelle overgtreb. Lige så mange skønner, at børn er udsat for samme slags overgreb på deres egen institution..

Skønt begrundelsen for at fratage børn deres hjem og familie meget ofte er, at barnet har været udsat for seksuelle overgreb (oftest er der kun mistanke) tilbydes børnene ingen behandling eller beskyttelse på opholdsstedet.

Personalet føler sig ikke altid fagligt klædt på til at behandle - endsige drøfte - de seksuelle overgreb med børnene og de unge. Og nogle føler, det er et svært emne at tale om, fordi det går ud over deres egne grænser for blufærdighed

Lad mig illustrere det med en lille histore fortalt af Mads, der har været anbragt på 2 institutioner fra han var 7. Begge steder fandt et massivt misbrug sted, uden nogen ville skride ind.

Mads fortæller:

Keld på 13 år havde for vane at smide bukserne. Så stillede han sig op i opholdsstuen og onanerede. Bagefter for han rundt og tværede sperm i ansigtet på os. Det var ækelt. En dag blev det alligevel den vagthavende pædagog for meget.
Det griseri vil jeg ikke se på, sagde hun, nu går jeg!
Så gik hun indigneret over i et andet hus og drak kaffe.
Og vi stod som sædvanlig selv med salaten, sukkede Mads.

Jeg må konstatere, at såvel Mads som Keld blev svigtede. Keld var selv kommet tidligt hjemmefra, var voldtaget i mange år i henhold til stedets kultur. Nu førte han blot traditionen videre.

Sådan producerer systemet pædofile og sexforbrydere.

Hvis man tror, det står bedre til i fosterhjem, må man tro om igen.

 

********