"Svanhild-saken"
 

Svanhild-saken:

Siste:
Nytt liv for Svanhild

Fire år etter at hun ble fratatt sine barn, har Svanhild fått et nytt liv. Og en sønn. (Nordlys 25.05.07)

 
23 år gammel ble Svanhild Kristine Jensen fra Kvænangen i Nord-Troms erklært psykisk utviklingshemmet av barnevernets sakkyndige. Barneverntjenesten mener derfor at hun er uskikket som mor til sine to små døtre Ida Johanne (2 1/2) og Ella Regine (5 mdr).
 
I april 2003 ble de to små pikene hentet av barnevern og politi hjemme hos sine besteforeldre. Familien bestrider at det er grunnlag for en slik dramatisk inngripen i barnas liv. Barnevernets sakkyndige Trond Bruun-Hansen og Trond Skjæveland står fast på sitt: Svanhild evner ikke å gi sine barn tilfredsstillende omsorg i fremtiden.

Imidlertid har Svanhilds advokat Anette Lilleengen engasjert egne sakkyndige, psykologene Joar Tranøy og Lena Hellblom Sjögren. Disse slår fast at Svanhild slett ikke er tilbakestående, og at hennes omsorgsevne er god.

Siste ord er imidlertid ikke sagt i denne saken. Svanhild nekter å akseptere barnevernets, og senere domstolers, vurdering av hennes foreldre-egnethet og omsorgsovertakelsen av barna hennes.

 

2005:
Nå står barnevernspedagogen som fratok Svanhild Jensen barna, Tone Warth, frem som om hun er et uskyldig offer for familiens nettverk og domstolenes avgjørelser. Det er imidlertid et faktum at hun og hennes kolleger har brukt sin makt til å frata to små piker sin mor, sin familie. De har fornedret barnas mor, og produsert "bevisene" som fylkesnemnda tok for god fisk. De har fremstilt henne som for dum til å være mor.

Hvordan kunne Tone Warth avvise protestene fra et helt samfunn av voksne selvtenkende mennesker? Hvordan kunne hun hive seg over den lille familien med løgnaktige påstander og allierte "fag"folk? Det var på dette oppkonstruerte og falske grunnlag at fylkesnemnda og domstolene fattet sine avgjørelser.
Det er illevarslende at Tone Warth nå har med funksjonshemmede barn å gjøre.

Tone Warth tok barna fra Svanhild Jensen
Hun påstår at hun ble truet på livet, at hun ble skjelt ut og fikk bygda mot seg. Nå har hun sluttet i barnevernet og flyttet (Dagbladet 23.01.05)

Vi har sakset følgende kommentar fra psykolog Joar Tranøys hjemmeside:

Usanne påstander i media
7/4-2004: I følge Aftenposten 21/3-2004 uttaler sjefredaktør i avisa Nordlys følgende om Svanhildsaken: "Vi burde kjørt denne saken anonymt. Vi fikk dermed ikke lagt vekt på den volds -og russituasjonen som denne familien hadde levd under,"---
Det har aldri vært påvist omsorgsvikt overfor barna til Svanhild Jensen. Det er ikke registrert vold og rus i barnas hjem.

 

Se også:
Medieskapt IQ? 
Var IQ-sporet skapt av media?
Av Joar Tranøy.

Noe er helt galt!
Hva skal til for at to sårbare barn under 6 år skal plasseres bort for "alltid", langt bort fra tante, onkel, besteforeldre og den første personen de ble kjent med ved sin fødsel, tryggheten, mor. Av Hege Røger. (Samfunnsmagasinet 27.01.05)

Hvorfor kan ikke barn i fosterhjem få mer tid med sin familie?
At en skal tenke barnas beste i alle tilfeller, er vi enige om. Men er det nå alltid barnas beste at en i altfor mange tilfeller spiller familier over sidelinjen når det gjelder samvær? Av Jan Helge og Bodil Jensen. (Nordlys 19.12.05)

Svanhilds sikksakk
Fra diktsamlinga «Hjerter som slår» (2005). Av Roald Larsen, Tromsø. (Nordlys 21.12.05)

Kommentarer:

 

Medieskapt IQ?

Slik nemnda formulerer sitt vedtak foreligger ingen tvil om at IQ-testen er vektlagt. Svanhild Jensens omsorgsevne er vurdert "i hovedsak" ut fra testresultatet. Av Joar Tranøy, psykolog og forsker. (Dagbladet 17.12.03)

 

Svanhild-saken

Hålogaland lagmannsrett har avlevert en framstilling som må framstå som gyselig avskyelig for enhver som måtte ønske tilhold i en rettsstat. Av Dag Hiåsen.

 

Om intelligens, IQ, eugenikk - og sunt vett

Hvorvidt en IQ-test kan si noe om en mors omsorgsevne, har vært en varm potet i mediene de siste dagene. Redaktør Erik Tunstad har gjort et tilbakeblikk på IQ-testens historie i denne kommentaren. (forskning.no 27.09.02)

 

Gufs fra fortiden
Av Aage Georg Sivertsen, historiker og forfatter.

 

Svanhilds nettverk svarer Lagmannsretten og angrende media

En urett og løgn blir ikke mer riktig om den passerer flere rettsinstanser når faktum er at den hele veien bare bygger på de to sakkyndiges og kommuneadvokatens framstilling av saka. Av Valter Olsen. (Framtid i Nord 18.11.03)

 

- IQ-testen det sentrale moment

Advokat Ulf E. Hansen mener mediedekningen av den såkalte Svanhild-saken har vært tendensiøs, og at IQ-vinklingen har vært medieskapt, overdrevet og uten reell forankring.
- Min påstand er at IQ-testen utført av psykolog Trond Bruun-Hansen ble sterkt vektlagt og helt avgjørende da Svanhild Jensen i Fylkesnemnda for sosiale saker i fjor høst ble fradømt omsorgen for sine to døtre. (Framtid i Nord 18.11.03)
 

 

Media omtaler saken:

 

Mister barna

Svanhild Kristine Jensen er erklært tilbakestående som 23-åring. Nå tar barnevernet barna hennes. (Dagbladet 25.09.02)

 

Erklært som psykisk utviklingshemmet

23 år gammel ble Svanhild erklært psykisk utviklingshemmet og uskikket som mor for Ida Johanne (2) og Ella Regine (5 mdr).

 

Svanhild tapte i tingretten

Svanhild Jensen blir fratatt barna sine så snart barnevernet har funnet fosterhjem for dem. (Aftenposten 10.03.03)

 

Fikk ikke bli fosterforeldre

Svanhild Jensens foreldre fikk ikke være fosterforeldre for sine barnebarn. (Framtid i Nord 17.03.03)

 

Vi er forferdelig skuffet

Foreldrene kritisert for å støtte Svanhild. (Framtid i Nord 17.03.03)

 

- De har regelrett kidnappet ungene mine

Barnevernet slo til og hentet de to barna uten at moren fikk ta farvel med dem. (Framtid i Nord 03.04.03)

 

Fryktet at Svanhild ville gå i kirkeasyl

Barnevernet rykket ut sammen med politiet og hentet barna. (Nordlys 03.04.03)

 

- Ikke omsorgssvikt eller avvik

Barnehageansatte reagerer på barnevernets fremstilling av Ida Johanne. (Framtid i Nord 05.04.03)

 

Knusende rapport mot barnevernet

Privat engasjerte sakkyndige knuser barnevernets rapporter. (Framtid i Nord 22.07.03) 

 

Fra 53 til 95 i IQ på et år

På kommunens IQ-test skåret Svanhild under strafferettslig tilregnelighet. (Aftenposten 24.07.03) 

 

Ny IQ-test støtter tobarnsmoren

Den politiske ledelsen, og nå også en ny IQ-test, støtter Svanhild. (Aftenposten 27.07.03)

 

- Spekulative rapporter som må underkjennes

Psykolog Joar Tranøy feller metodebruken til kommunens sakkyndige. (Framtid i Nord 04.09.03)

 

Jeg gir meg ikke før barna er hjemme igjen

Mange av dem som har fulgt saken på nært hold spør seg om det egentlig er omsorgsevne saken handler om. (Aftenposten 27.09.03)

 

Ny sjanse for Svanhild

Svanhild Jensen (24) er optimist før lagmannsrettsbehandlingen. (Aftenposten 28.09.03)

 

Svanhild-saken delvis for åpne dører

Pressen og tre forskere får følge store deler av saken. (VG 29.09.03)

 

Anklager de sakkyndige for hastverk

- De er bare ute etter å sverte meg (Aftenposten 01.10.03)

 

- Alt ok på hjemmebesøkene

I følge Kjellmann som gjennomførte hjemmebesøkene for barnevernet. (Dagbladet 01.10.03)

 

Psykologkampen i gang

Psykolog Joar Tranøy ble kjørt hardt av kommunens advokat og de rettsoppnevnte sakkyndige. (Framtid i Nord 02.10.03)

 

Firte ikke en tomme

Tross gode skussmål - Trond Bruun-Hansen og Trond Skjæveland var ikke i tvil: Svanhild evner ikke å ta vare på barna. (Framtid i Nord 04.10.03)

 

Retten delt i Svanhildsaken

Hålogaland lagmannsrett var delt i spørsmålet om Svanhild Jensen skulle få tilbake omsorgsretten til barna sine. To av rettens medlemmer ville at barna skulle tilbake til sin mor. (NRK Troms 10.11.03)

 

Knusende dom over private sakkyndige

Hålogaland lagmannsrett gir knusende karakteristikker av de to private sakkyndige som Svanhild Jensen brukte i retten. (Aftenposten 10.11.03)

 

Svanhild Jensen anker barne-dommen

Svanhild Jensen kan ikke å forsone seg med mandagens dom i Hålogaland lagmannsrett som fastslår at hun ikke får omsorgsretten for sine to døtre. Hun anker til Høyesterett. (Aftenposten 10.11.03)

 

Svanhild Jensen får ikke barna tilbake

Hålogaland lagmannsrett har sagt nei til at tobarnsmoren Svanhild Jensen (24) skal få beholde omsorgen for sine døtre. (Aftenposten 10.11.03)

 

Tapte fordi hun ikke samarbeidet

Hadde Svanhild Jensen valgt samarbeid med barnevernet, i stedet for konfrontasjon, ville hun i dag hatt omsorg for sine to jenter. (Aftenposten 11.11.03)

 

- To av dommerne var inhabile

Dommerpanelet i Lagmannsretten i Svanhild-saken bestod av minst to inhabile personer. Konkret: lagdommer Kari Mjølhus og fagdommer Per Aandal. (Framtid i Nord 11.12.03)

 

Svanhild Jensens anke avvist

Høyesteretts kjæremålsutvalg har avvist å behandle Svanhild Jensens anke, og hun mister dermed omsorgen for sine to døtre. (Aftenposten 28.01.04)

 

Kjemper videre for barna, tross Høyesterett-nei

Svanhild Jensen gir ikke opp kampen for barna, selv om Høyesterett har avvist hennes anke. Nå vurderer hun sak for Menneskerettighetsdomstolen. (Aftenposten 29.01.04)
 

Svanhild Jensen trekker ankesaken ovenfor Menneskerettighets-domstolen i Strasbourg. Samtidig bytter hun advokat. (Nettavisen 19.08.04)


Svanhild kjemper videre
Svanhild Jensen trekker likevel ikke klagen for menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Samtidig bekrefter advokat Harald Stabell at hun vil kjempe videre for omsorgsretten til barna. (Nordlys 21.09.04)