25. januar 2008


Barnevern på ville veier

 Av Erik Strand, Tjøme

 

I to sterke oppslag i Tønsbergs Blad fredag 18. og lørdag 19. januar blir vi presentert for et barnevern som ikke kan gi et tilbud til barn i en krisesituasjon. Det er ikke det eneste som er galt med norsk barnevern. I en rapport skrevet for Universitetet i Stockholm i 2006 så Joar Tranøy på sakkyndige psykologers metodebruk i 37 barnevernssaker. Jeg vil her kort nevne noe av det Tranøy fant.

I 32 av 37 saker forekom manglende kildekritikk av ulikt slag. Ikke-kontrollerte opplysninger ble ukritisk gjengitt som fakta i 18 saker. Såkalt dekontekstualisering forekom i 28 av sakene. Det kan f.eks. innebære at et utsagn eller deler av en handling blir tatt ut av sin sammenheng, eller at opplysninger underslås i forbindelse med personkarakteristikker.

Tranøys rapport viser et system med skremmende dårlig rettssikkerhet, som vi må reagere på. Jeg vil anbefale å lese artikkelen En virkelighet media fortier (pdf), som tar opp manglende rettssikkerhet i Norge bl.a. i barnevernssaker.  

*

Innlegg i Tønsbergs Blad 22.01.08. Publisert her med tillatelse.