Pressemelding:


Link :
http://www.adressa.no/nyheter/article.jhtml?articleID=456733


På bakgrunn av dagens oppslag i Adresseavisen finner jeg grunn til å komme
med følgende uttalelse:

Gruppen til Familiens Selvstendige Rett har aldri tatt initiativ til å henge
opp noen plakater verken i Trondheim eller andre steder som er av en slik
art at de  er direkte krenkende for andre mennesker. Vi arbeider for å
samle og spre informasjon om den nedverdigende holdningen mange foreldre
opplever i møte med barnevernet i Norge. Vi har ikke behov for, eller ser
nødvendigheten av, å trakassere enkeltpersoner i dette systemet, selv om de
fleste av våre medlemmer selv opplever å bli trakassert både fysisk og
psykisk av barnevernet og deres støttespillere.

Vi har imidlertid stor forståelse for at mange foreldre i ren frustrasjon
tar i bruk metoder og midler som nok kan fremstå som utradisjonelle.
Dessverre opplever mange foreldre i møte med barnevernet en så totalitær,
nedlatende holdning og mangel på forståelse og kunnskap i en vanskelig
situasjon, at man ikke kan forvente annet enn at noen foreldre tar i bruk
metoder som kan synes utradisjonelle.

Som angitt i Adresseavisen arbeider vi med en liste over barnevernansatte
og sakkyndige som  gjennom sin yrkesutøvelse har opptrådt på en slik måte at
vi dessverre ikke kan anbefale disse. Dette er i mange tilfeller gjengangere
som har mange klagesaker på seg, men som til tross for det benyttes av
barnevernet som sakkyndige. Vi mener det er meget kritikkverdig av
barnevernet og underbygger  vårt inntrykk av en etat som dessverre ikke
evner den omstilling til profesjonalitet og åpenhet som vi mener er påkrevet
I dagens samfunn.

Et blikk på den senere tids mediabilde viser klart alle de justismord
barnevernet og sakkyndige, direkte og indirekte står bak. Når barnevernet
selv ikke evner å ta ansvar for de mange tragedier som følger av deres
vedtak, vil det nødvendigvis bli behov for andre fora der foreldre kan
finne og fremme forståelse for sine saker.Mona Lygre


Gruppen til Familiens Selvstendige Rett
Tlf: 55 96 05 74
M:  91 15 51 73