BarnasRett 20. oktober 2006

 

Psykologer som tjener på barnevern

 

Psykologer arbeider gjerne både på oppdrag fra barnevernet og som meddommere i fylkesnemnda i barnevernssaker.

- Det er ikke hver dag Bergens Tidende (BT) skriver noe vi er enig i. Men artikkelen ”Kritiserer psykologers dobbeltroller” den 20. september 2006, setter lys på et stort problem for hjelpeløse mennesker utsatt for barnevernet. Nå håper vi avisen går videre med å belyse hvilke psykologer fylkesnemnda har brukt det siste året og i hvor mange saker de samme psykologene har hatt oppdrag for barnevernet. Det er også på høy tid at fylkesnemnda blir åpnet for allmennheten, slik at publikum kan få se hvordan barnevernet og fylkesnemnda og psykologene i skjønn forening dømmer familier til å sprenges. Vi vil like å få se en statistikk over hvor mange fylkesnemndssaker det har vært siste året og hvor mange av disse sakene barnevernet vant. I vanlige straffesaker frikjennes de anklagde lettere enn familier vinner i fylkesnemnda. I strafferetten frikjennes den anklagede når det ikke er fullgode bevis mot ham, mens familier opplever at mistanke og påstander er nok til å bryte båndene mellom foreldrene og barna.

For Gruppen til Familiens Selvstendige Rett
Einar Martin Rikstad, Roar Norman og Mona Lygre.

 

Publisert i Bergens Tidende 1. oktober 2006. Gjengis her med tillatelse.