16. juni 2009

 

Treff ved Vormsund 10-13/6-2009Human Rights Alert - Norway (HRA-N) ønsker å takke arrangørene for et svært vellykket og positivt treff. Vi ønsker også alle nye medlemmer velkommen, samt å takke for den positive responsen HRA-N fikk.

Vi som kom fra HRA-N ønsket samtidig å ta dette som en sosial sammenkomst, så vi dro utover til campingen på tirsdags kveld. Hytta vår ble etter hvert samlingspunktet på campingplassen, og det var ikke mange timene det var folketomt der inne. Litt trangt om plassen, men dere vet: "Hvor det er hjerterom er det husrom".
Det ble i disse dagene knyttet mange nye kontakter og det ble lagt en god del planer for veien videre med bl.a samarbeid og arbeidsfordeling. Det meste av tiden gikk nok med til nettopp dette, men på fredag var det grilling og tid for litt sosialt samvær. Selv om været ikke var på "vår side" ble også dette en vellykket kveld med godt humør og en del friske diskusjoner.

Lørdag var det foredrag av Ole Texmo, i gymsalen på en skole i nærheten, og en del spørsmål og diskusjoner ble det også her. Vi takker Ole for et flott foredrag!

Det var ellers svært interessant å se hvor godt mange ulike mennesker med ulik bakgrunn, kultur og fagkompetanse gikk overens på en slik positiv måte i løpet av disse dagene. Vi delte mange erfaringer og utvekslet mye kunnskap, noe som er svært nyttig for det videre arbeidet.

Den planlagte markeringen utenfor Stortinget valgte vi å la gå ut, for i stedet å bruke tida til konstruktivt samarbeid.

Vi vil igjen takke Ola-Kåre og Liana for et svært vellykket treff, og planlegging av treff i 2010 er allerede i gang.


Mvh styret i HRA-N