OPRÅB FRA MASKINRUMMET!

A
v Ivan C. Gerling
Selv om mange forskere og socialarbejdere langsomt og nødtvungent har indset at der er problemer i den måde vi tvangsfjerner eller ude-anbringer børn, er der stadig alt for mange der nægter at gribe fat om nældens rod.  Man arbejder på at få etableret "bedre samarbejde med familien" eller "forbedre kvaliteten i sagsbehandlingen" eller "forbedre forhold i plejefamilier og institutioner".  Man viger bort fra at debattere berettigelsen af disse indgreb mod familien og henviser vagt til at der jo altid er sager med grov vold eller sex overgreb, hvor man er nød til at fjerne barnet - og at man da skal gøre hvad man kan for bedre forløb i disse sager.

At arbejde på at forbedre kvaliteten af udeanbringelser og tvangsfjernelser i de få tilfælde, hvor der enten ikke er andre muligheder eller ikke er bedre alternativer - er som at male skibets mastetop mens vandet flyder ind i maskinrummet fra et kæmpe hul i bunden. Det vi først og fremmest har brug for, er at få sat en stopper for alle de ondskabsfulde og uberettigede fjernelser vi gang på gang hører om både her og andre steder på nettet.  Når det er gjort så vil der blive frigjort så mange ressourcer at vi alle sammen kan krave op og male toppen på flagstangen eller pudse flaget.