BarnasRett 31.10.06

 

Barnevernet fører til tap av barns liv
 

Av Knut Kvelland

Forskningsrapporten 12:2005 "Barnevernbarnas helse" fra Norsk Institutt for by- og regionforskning (NIBR) viser at 160 barnevernbarn i løpet av 13 år tok sine egne liv. Selvmordsraten blant barnevernsbarn er 16 pr. 10 000, eller 8 ganger større enn for tilsvarende aldersgruppe ellers. Med barnevernsbarn mener rapporten alle barn som har barnevernstiltak og ikke bare barn i fosterheim og i barne- og ungdomsinstitusjon. Spesifikke tall for ulike grupper barnevernbarn oppgis ikke i rapporten.

Norske myndigheter holder skjult antall selvmord på barneheim og ungdomsinstitusjon. Men NIBR-rapporten dokumentere at selvmordsraten blant barnevernsbarn er 16 pr. 10 000. Dette er 8 ganger høyere enn for den samlede tilsvarende aldersgruppe. Rapporten viser at dødsraten i barnevernsinstitusjoner for alle typer dødsårsaker er dobbel så høy som for den samlende gruppe barnevernsbarn. Den høye selvmordhyppigheten i barne- og ungdomsinstitusjoner er en av årsaken, sier NIBR-rappoten. Selvmordraten i barnevern- og ungdomsinstitusjon er dermed minst 16 ganger høyere enn for hele den tilsvarende aldersgruppe i samfunnet.

Tallene beviser barnevernet store mangler. Et eksempel er Sokndal kommune. Menneskerettsloven sier at en skal legge vekt på hva barna selv mener, men barneverntjenesten i Sokndal kommune sørget i 5 rettssaker for at Sigbjørns ønske om å få bo heime hos sine foreldre og søsken ikke ble tatt hensyn til. Gutten fikk ikke lov å leve det liv han ønsket, som var å få bo hos sin familie. Det tok 4 år før han fikk se sine 2 små søstere, som ble nektet å komme i hans konfirmasjon. Etter 5 år ble problemene så store at barneverntjenesten så seg tvungen til å la han flytte heim på prøve. Tvangsoppholdet på barnevernet hadde påført gutten så store psykiske problemer at dette ikke fungerte. Etter 2 måneder ble han flyttet på institusjon. Her ble gutten innblandet i flere voldsepisoder. Etter 3 måneder tok han sitt eget liv, 15 år gammel. Barnevernet skal ivareta barnets beste, står det i loven. Når resultatet blir at barnet unødvendig dør, viser det at barneverntjenesten i Sokndal ikke har vært i stand til å vurdere barnets beste.
Sokndal kommune har gjennom flere år brukt over 1 millioner kr. i året bare på å splitte én familie. Når resultatet er at et barn dør er fiaskoen fullstendig.


Publisert i Stavanger Aftenblad 01.11.06 under tittelen "Når barnevernet blir fiasko".

 

NIBR-rapport 2005:12 "Barnevernbarnas helse" ved forsker Lars B. Kristofersen kan bestilles fra www.nibr.no
Eller last ned Sammendrag NIBR-rapport 2005:12
Pressemelding NIBR-rapport 2005:12

 

Høy dødelighet hos barnevernsbarn
Helsesituasjonen til barnevernsbarn er alarmerende. Dødeligheten er langt høyere enn blant andre barn, og langt flere tar sitt liv. Det viser ny rapport. (Aftenposten 29.09.05)