BarnasRett 3. juli 2007

 

Norge dømt i Strasbourg

Innsendt kommentar

 

Norge ble dømt fordi foreldre ikke lenger har rett til å velge om barna deres skal ha fritak fra det såkalte KRL-faget (Kristendom, Religion og Livssyn). Norge er altså dømt for brudd på Menneskerettighetene. Aftenpostens overskrift er: Alvorlig at Norge er dømt i Strasbourg (29.06.07). Overskriften samsvarer ikke særlig med innholdet i artikkelen. Leser man artikkelen ser man den norske formynderstatens sanne ansikt. Etter overskriften skulle man tro staten ville ta denne dommen alvorlig, men nei: Djupedal uttaler i artikkelen at det ikke er aktuelt med fritak fra faget fra høsten av. De vil "se" på innholdet av faget i stedet. Det er tydeligvis staten som skal bestemme over barna, ikke familiene. Djupedal fører folk bak lyset med sin retorikk "alvorlig at Norge har blitt dømt" når han allikevel ikke vil ta dommen alvorlig ved å gi foreldre tilbake retten til å velge fritak fra kristendomsundervisning/KRL-faget.

Før KRL-faget kom hadde foreldre rett til å søke fritak fra kristendomsundervisningen, barna fikk i stedet livssynsundervisning. Ofte av lærere som brant for etikk. Mens kristne lærere ofte stod for kristendomsundervisningen. Det burde være revnende likegyldig for enhver utenom foreldrene og familien hvorvidt barna får kristendomsundervisning eller livssynsundervisning. Hovedsaken er at dette er et valg foreldre har rett til å ta selv. Staten har ingen rett til å bestemme det. Menneskerettsdomstolen i Strasbourg har talt: Norge bryter Menneskerettighetene. Underlig at Aftenpostens journalist ikke gjennomskuer og konfronterer Djupedals retorikk og selvmotsigelser. At norske myndigheter ikke bryr seg en døyt om hverken kritikk fra FN eller dommer i Strasbourg overrasker imidlertid ikke.