06.11.08

 

Sola kommune bryter Offentlighetsloven § 5a


Da en familie skulle gjennomlese sine egen barnevernsmappe som var sendt dem fra barneverntjenesten, fant de en rapport om en annen familie i saksmappen. Rapporten som er unntatt offentlighet, inneholder svært følsomme opplysninger, og nær en side ble lest, før det gikk opp for vedkommende at rapporten ikke gjaldt dem. Det skyldtes at man ikke blir omtale ved navn i barneverns-rapporter, men som “mor” og “far”. Videre var første del av rapporten nær lik deres egen, der forhold som er vanlige i familier blir fremstilt og omtalt i et ensidig negativt lys.

Straks det ble klart at det dreide seg om en rapport om en annen familie ble fylkesmannen i Rogaland ved Gunn Nylend kontaktet. Vedkommende som feilaktig hadde fått tilsendt denne rapporten, oppgav to av navnene fra rapporten over telefon, idet Gunn Nylend ikke ønsket at navn skulle sendes i epost. Gunn Nylend rådet først til å ta kontakt med barnevernstjenesten i Sola ved barnevernssjef Reidun Ims, for å avtale om den skulle makuleres eller returneres pr. post til barnevernstjenesten. Den som feilaktig hadde mottatt rapporten ønsket imidlertid å sikre at familien som er rammet skal bli gjort kjent med det som har skjedd.

Gunn Nylend rådet da til å sende et brev til fylkesmannen, slik at Sola kommunes rutiner eventuelt kunne bli gjennomgått. Personen som hadde hånd om rapporten valgte å melde  barnevernstjenesten i Sola kommune inn for fylkesmannen for brudd på Offentlighetsloven § 5a. Videre er det bedt om en skriftlig bekreftelse på at den familien det gjelder blir informert. De som fikk tilsendt rapporten forsøkte gjentatte ganger å komme i kontakt med barnevernssjef Reidun Ims over telefon, uten å få svar. Dette til tross for at Sola kommunes resepsjon ble informert om hva saken gjaldt. Heller ikke Gunn Nylend i Rogaland fylkeskommune har gitt tilbakemelding etter at det er sendt dem epost om saken.

- Det som står i rapporten vil aldri bli gitt videre, hverken navn eller opplysninger. Rapporten er nå sendt til fylkesmannen i Rogaland rekommandert, og vi venter på en skriftlig bekreftelse fra fylkesmannen på at familien som uvitende ble rammet skal bli informert. Det er skremmende at slike ting kan skje. For alt vi vet kan det gjelde mange, også oss selv, sier familiens talsperson.