Anbefalt litteratur:


Litteratur relatert til såkalt barnevern
Anbefalingsliste. Av Bjørn E. B. (Origo/Barnevern 11.03.08)

ADHD/ piller på avveie
Av Aage Georg Siversen og Joar Tranøy.
Forlagets omtale: Boka om ADHD er en beretning som dokumenterer overgrep og som stiller en rekke vesentlige spørsmål. Forfatterne mener den norske skole og foreldrene må ta en stor del av ansvaret for at barn og unge tvinges til å innta tabletter for å tilpasse seg samfunnets normer. Hovedansvaret må derimot Stortinget og politikerne bære. Hvis alle barn til slutt skal få en diagnose, enten ved at de er for aktive eller ved at de er for lite aktive, da bærer det galt av sted. Det er det som akkurat nå er i ferd med å skje. (Kolofon forlag)

Maktovergrep og justismord. Barnevernet - hjelpar eller fiende?
Av Berit Aarset.
Haugen Boks omtale: I boka møter vi Rita 18 år og dottera hennar vesle A. Barnevernstjenesta greier ved help av "Splitt og hersk" mellom Rita og foreldra, lureri lygn, press og svik å presse Rita og Barnet til Trastalia barne- og familiehjem. Der gjer barnevernet brått eit "administrativt vedtak", eit såkalla hastevedtak. Barnevernet plasserer dottera på 1 år, i beredskapsheim først. Barnevernet startar sjølv denne saka, 6 veker før vesle A vert fødd. Dei grunngjev dette med at dei er kjende med at Rita har spesifikke lærevansker, og at ho var utsett for eit grovt seksuelt overgrep som 14-åring. Alle andre stiller seg positive til Rita og barnet. Media omtaler boka.

Møt Jack Angel Martinussen
Historien om livet til Jack Angel Martinussen har blitt bok, «Jack - et slags liv» og kom ut i 2006. Kort fortalt ble Jack plassert på et barnehjem i Narvik som baby. Deretter ble han videresendt til andre institusjoner. Jack ble feilplassert, opplevde overgrep og havnet på «på kjøret». (Fremover 29.08.07)

Wounded Innocents
- Krigen mot barnemishandling har blitt en krig mot barn. Bokanbefalning av  Agrippa. (Redd Barna Våre 01.03.07)

"Anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet"
Bokrecensjon av Else Sommer. (28.12.05)

"Fosterbarn som vuxna"
Vinnerljung jämför bl a vuxna fosterbarn med deras biologiska syskon som stannade i de en gång olämpligförklarade föräldrahemmen. Av Bo Vinnerljung (Arkiv Forlag)

"Rättvisan og psykologin"
Kan vi stole på psykologien? Av Lennart Hane (red)

"Kritisk utredningsmetodik"
En presentasjon av viktige saklige krav til en utredning for at den skal bli konstruktiv og reliabel. Av Bo Edvardsson.

"House of Cards"
Kritikk av moderne psykoterapeutisk praktisering. Av Robyn Dawes (1996).

"Whores of The Court"
The Fraud of Psychiatric Testimony and the Rape of American Justice. Margaret A. Hagen, 1997. New York: Regan Books (Harper Collins). Galskap i retten; sentral forfatter avfeier "psykoeksperters" vitnemål som latterlige.

"Straff utan brott"
En dokumentarroman som beskriver de katastrofale konsekvensene av sosialmyndighetenes tvangsinngrep mot et lite barn. "Straff utan brott" av juristen Siv Westerberg.

"Er kommunen min mor?"
Hvorfor hader kommunene børn? En bok om tvangsfjernelser. Av Else Sommer.

"Ung og lovende"
Forskning som gir oss innblikk i hvordan det går med barn av foreldre med rusgiftproblemer. Disse barna klarer seg langt bedre enn man kunne forvente. De barna som fremdeles bor sammen med sin biologiske mor greier seg best på skolen og ellers enn de som ble plassert i gode foster- eller adoptivhjem. Av Aase Sundfær.

"Hemligheter og minnen"
En presentasjon av fire vitnepsykologiske utredninger fra autentiske tilfeller av anklager om incest og voldtekt. Av Lena Hellblom Sjögren.

"The Truth about Cinderella"
A Darwinian View of Parental Love. Av Martin Daly og Margo Wilson.

Bokanmeldelse: "Heksenes Forsvarere" av Jan Guillou.
Av Gustaf Hellsing, odont. dr.

Psykiatri og statens behov for å kontrollere borgerne
Anbefalt litteratur.

"Svensk vittnespsykologi"
Av Nils Wiklund og Ulla Sjöström (red). Recensjon av Knut Ahnlund.

"Wonderland" av Vibeke Marx
Skjønnlitterær bok som setter spørsmålstegn ved om familier med egne hjemmeboende barn bør aksepteres som fosterhjem. Recensjon av Else Sommer.

"Usedelighet og samfunnsfare" - ei vond, men viktig bok
Recensjon av Joar Tranøys bok ”Usedelighet og samfunnsfare - Seksuelt utfordrende atferd og medisinske inngrep innen åndssvakeomsorgen i 1940-og 1950-årene”. Av Bernt Skrede.

Myten om den sociale arv
Bok: Les Mads' beretning om livet som tvangsfjernet barn. Mads er fortsatt ikke kommet fri. (Redaksjonen, mars 2005)

"Vi som fyller nettene"
Recensjon av Sverre Asmerviks roman "Vi som fyller nettene". Av Else Sommer.

"Tilbakeføring av barn etter omsorgsoverakelse" av Kirsten Sandberg
Recensjon av advokat Ann Iren Festervoll.

"Döden er en mann" av Per Lindeberg
Historien om obducenten og allmänläkaren. Jan Guillou: Ett journalistiskt storverk av ett slag som saknar motstycke eller ens något att jämföra med".

"Formynderterror - Historien om en barnevernssak"
En barnevernssak fra Averøy ved Kristiansund er usedvanlig klart dokumentert denne boken. Bok av John Hollen. Averøy-saken.

Ny bok: "Atskillelse foreldre og barn"
Advokat Sverre Kvilhaug har nå kommet ut med en svært viktig og nyttig bok. Av Marianne Haslev Skånland.

"Tapt barndom i barnevernets klør"
Boka handler om Britt som var under barnevernet fra hun var fem måneder til hun giftet seg som 18-åring. Forfatteren forteller hvordan hun og de andre barna på Lunden barnehjem blei utsatt for maktmisbruk og omsorgssvikt, og hvordan dette har preget disse barna som voksne. Bok av Oddmund Harsvik. (Bokanmeldelse)

Bøker om og for autister
Tre bøker med ulik tilnærming til autisme skal gi større kunnskap om funksjonshemmingen. Bøkene retter seg spesielt mot barn som selv har autisme, og mot voksne som trenger å lære mer. Av William Gunnesdal. (Utdanning 02.02.06)