BarnasRett 16.05.07

 

Nye iskalde hjerter skal sko seg på tragediene i barnevernet

Av Maria Hoel

 

Satt og tittet på søkeordet "barnevern" på nettet her en kveld. Og ut i side 90 eller noe sånt på Google, kom jeg over overskriften BARNEVERN-BARNEVERN-BARNEVERN-BARNEVERN. Under adr. www.familietjenester.no.

Her tilbyr de all slags tjenester til barnevernet. Kjører hele saken uten knussel, fra observasjon av foreldre, til fylkesnemnd osv. De gjør altså det meste. Jeg så bare deres reklame, men så vidt jeg kunne se stod det ikke et eneste ord om barnets beste, jf. barnevernets eget mantra. Her gav det mere et skinn av å effektivt få fjernet barna fra familien, bare barnevernet betaler slipper de bryet med å gjøre arbeidet selv. Eller raske råd og inngripen i familien (endringspotensial).

Litt manipulering med språket bedriver denne organisasjonen òg: De kaller seg familietjenester, met det er vel strengt tatt tjenester overfor barnevernet de tilbyr. Var jeg i en familie i nød, var dette firmaet det siste sted jeg ville henvendt meg til for noe som helst av "tjenester".

Men skal man reklamere for "effektivitet" i gjennomføringen av grove overgrep mot barn og familier, så må man endre språket, slik at handlingene blir ugjenkjennelige/gjemmes i språklige omskrivinger - gjerne til det helt motsatte av hva det i virkeligheten er. Det er en avgrunn mellom det de sier at de gjør, og det de faktisk gjør.

Her endrer de altså språket, manipulerer ved å kalle det en familietjeneste, mens de i virkeligheten selger "effektive tjenester" til barnevernet. Barn har imidlertid svært sjelden fellesinteresser med "barnevernet".

Nye konsulentmillioner ut i det milliardhavet som sløses vekk, der resultatet i enden blir at vi om 30 år står og deler ut nye unnskyldninger og nye store erstatningssummer. Mens barn i dag lider under store fysiske og psykiske smerter, fordi de grunnløst ble fjernet fra alt de eide og hadde. For et trist land vi er blir blitt som behandler sine svakeste slik. Det er leit at et firma kan selge barne"vern"s tjenester til det offentlige såkalte barnevernet, hvor kulden, råskapen, tingliggjøring så åpent ligger i dagen, når de reklamerer for sitt firma på nettet.