3. februar 2008

 

Demonstrasjon mot barnevernet i Tromsø


Tekst: Mona Bakken
Foto: Øyvind Lockertsen

 

Lørdag 2. februar 2008 ble det arrangert en demonstrasjon mot barnevernet i Tromsø i regi av medlemmer av Gruppen til Familiens Selvstendige Rett.

Rett utenfor et av de største kjøpesentrene Nerstranda senter på Strandtorget, hadde de en stand der de delte ut løpesedler og samlet inn underskrifter. Allerede før det annonserte tidspunktet kl 12.00 var det mange som kom bort for å gi sin støtte.

Reaksjonene fra folket var nesten bare positive! Mange som gikk forbi ga uttrykk for at det var bra at noe skjer i forhold til barnevernet og deres overgrep mot familier i Norge. Mange fortalte også om sin egen erfaring med barnevernet. De aller fleste ga uttrykk for at de er redde for å stå frem av frykt for represalier mot egen familie, og nærmest takket aksjonistene for at de var villige og torde å stå frem mot barnevernet. På spørsmål om aksjonistene ikke var redde for at en slik aksjonsform kunne gi dem selv større problemer med barnevernet, ga alle uttrykk for at deres situasjon pr i dag, der de allerede er fratatt sine barn, uansett ikke kan forverres. Disse aksjonistene gir også uttrykk for at de vil fortsette sin kamp mot barnevernet.

Ved standen hadde de slagord som: ”Barnevernet tar liv!”, ”Ikke stol på barnevernet”, ”Stopp barnevernets kriminelle handlinger” og ”Norge bryter FNs barnekonvensjon”. I tillegg delte de ut bortimot 400 løpesedler med følgende budskap:
 

STOPP BARNEVERNETS KRIMINELLE HANDLINGER MOT FAMILIER I NORGE

Den norske stat ved Barnevernet har fått kraftig kritikk fra FNs barnekonvensjon for deres håndtering av barnevernssaker.

I stedet for å sette i gang hjelpetiltak i hjemmene, kidnappes barna fra familien og tvangsplasseres i fosterhjem/barnehjem m.m.

TENK OM DETTE HADDE SKJEDD DEG ELLER NOEN DU KJENNER?

40.400 barn og ungdom mottok ”tiltak/hjelp” i 2006, se: http://www.ssb.no/barneverng/ 
Forskningen viser at en veldig store andel av disse blir kriminelle som voksne. Det er også 8 ganger flere selvmord blant barnevernsbarn.

STØTT OSS I VÅR KAMP MOT DET NORSKE BARNEVERNET!!

Hilsen GFSR Tromsø
v/Siri (476 22 997), Tina (452 88 880), Øyvind (415 86 010) og Ann Caroline (412 19 902)

http://gfsr.r-b-v.net/ 


Aksjonen ble avsluttet etter i overkant av 2 timer da aksjonistene rett og slett gikk tomme for informasjonsmateriell. Dette sier vel litt om folks interesse og engasjement i og for denne saken.


Bilder fra demonstrasjonstanden i Tromsø 2. februar i år:

              
Foto: Øyvind Lockertsen