Familien må fremme sak for Europadomstolen!

 

Av Nina Elin Hauge

Det er skrekkelig hvordan denne familien blir holdt isolert der nede i Spania. Hvorfor i all verden skal moren behøve å sitte fengslet? Hun har bare gjort det alle kjærlige mødre ville gjøre; ta barna bort fra en utrygg situasjon – som offentlig omsorg i høyeste grad må sies å være.

Kan det dessuten være noen mening i at disse barna skal behøve å bo på barnehjem? Har de blitt mishandlet og skadet av sin mor under oppholdet i Spania? Ingenting tyder på det. Det er vel også tvilsomt at barna ”tar parti” for sin mor. Nei, de føler kjærlighet og tilhørighet hos sin mor, og ønsker nok selv å være sammen med henne – av egen fri vilje.

Isolasjonen er fremkommet på kommando fra de norske myndighetene – under henvisning til at det er ”til barnas beste”. Forstå det den som kan.

Det eldste ”barnet” er en ungdom på 16 år. Om bare to år er denne ungdommen voksen nok til å stemme ved valg, og er allerede nå for eksempel gammel nok til å inngå selvstendige arbeidskontrakter. At en nesten voksen ungdom skal bli holdt med tvang på et barnehjem er aldeles uhørt.

Det er påfallende hvordan ambassade og konsulat i Spania kun assisterer det norske justisdepartement i å forfølge denne familien, istedenfor å assistere familien til å få fri kontakt med mennesker som vet hvordan barnevernet arbeider, og som kanskje kan hjelpe dem til å kjempe for sin frihet.

Venner av familien bør underrette dem om at utlevering på slike premisser som i denne saken er en typisk sak hvor menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg kan aksjonere ”på flekken”. De som har mulighet til det bør sette familien i kontakt med juristen Siv Westerberg i Göteborg. Hun har vært hele 9 ganger i Europadomstolen med saker mot Sverige. Hun er også godt informert om norske tilstander.

Når det gjelder å hindre at barna blir tatt av norske myndigheter, så bør noe gjøres umiddelbart. Barna bør på egen hånd søke om flyktningstatus i Spania, slik at de kan få beskyttelse fra de spanske myndigheter mot den forfølgelsen som de norske myndighetene utsetter dem for.

Når man ser hvordan norsk barnevern har handlet mot disse barna og moren deres, så skjønner man at hensyn til barna er totalt satt til side for å vinne saken. Antydningen om at barnevernet handler rett faller på sin egen urimelighet.
Siv Westerberg påstår at 90 % av omsorgsovertakelsene i Sverige er ubegrunnede, og ren forfølgelse av foreldre. Advokat Sverre Kvilhaug anslår at tilvarende tall for Norge er 80 %.

All denne tvangen myndighetene gjennom barnevernet utøver mot befolkningen står i skrikende motsetning til det vi roper om 17. mai: frihet…
 

- Debattinnlegg i Drammens Tidende 9. august 2004 -