Barnevernet påfører barn og foreldre psykiske problemer!
Av Noralf Aunan
Leder av Forening for Bedring av Rettssikkerheten
 
 

23. april 2005
Det er meget skremmende når Aftenposten 23. april 2005 ensidig legger skylden for psykiske problemer på foreldrene til barn som barnevernet griper inn overfor. I altfor mange tilfeller er det imidlertid barnevernet som påfører både barn og foreldre de største psykiske problemene. Vi må være klar over at barnevernet også griper inn overfor foreldre som har langt bedre forutsetninger for å oppdra sine barn, enn de muligheter som normalt gies i regi av norsk barnevern. En unødvendig omsorgsovertakelse er for eksempel noe av det aller verste som kan skje, både overfor barn og foreldre.

Et slikt overgrep vil derfor uvilkårlig medføre meget store psykiske belastninger, og for mange kan naturligvis belastningen overskride den enkeltes tålegrense. Den som uten virkelig alvorlig grunn påfører en eller flere personer for store psykiske belastninger, skal naturligvis stå til ansvar for en virkelig alvorlig handling. Psykiske problemer er nemlig meget vanskelig å lege med de ressurser som finnes innen norsk psykiatri, så barnevernet må umiddelbart endre sin gambling med folks psykiske tilstand.

I mange sammenhenger er det også flere barn innen en familie, og barn er slett ikke upåvirket verken av hverandre, venner eller andre de har tilknytting til. Det er derfor helt naturlig at barn vil forandre seg i stor grad under endrede og usikre forhold. Barn i alle aldre påvirkes alltid når det skjer forandringer innen den nære familie. Det er derfor barnevernet som må ta ansvaret for de problemer som oppstår når de endrer på forholdene. En omsorgsovertakelse skal i alle fall være absolutt siste utvei, etter at alle andre muligheter er grundig gjennomprøvd.

Norsk barnevern må altså nedlegges for å kunne oppnå den hjelp som det virkelig kan være behov for innen den enkelte familie. I mange tilfelle vil økonomisk hjelp være det mest vesentlige for en familie. Ved å legge ned dagens barnevern vil det umiddelbart bli frigjort meget store ressurser. Det vil frigjøre midler som kan brukes i de familien som trenger det. Økonomiske ressurser til aktuelle og reelle hjelpetiltak vil da ikke lenger utgjøre et problem.