9. januar 2008

 

Norge - uten rett til å kritisere mørke regimer  

Av Rune Nilsson
ansv. red.

 

Vi forfølger våre egne!
I Norge forfølger og raserer vi familier under barnevernets ideologifane, som terrorregimer forfølger sine kritikere og uskyldige.
 

Det er vår plikt, rett og innerste instinkt å forsvare og beskytte våre nærmeste fra overgripere. Vi sloss for våre barn under krigen - og ofret om nødvendig livet - når fascister og nazister fulgte sin ideologiske overbevisning. Vi sloss for våre barn - og ofrer om nødvendig livet - når de utsettes for fare eller overgrep. Vi kjemper for vår rett, og vi kjemper for vår biologiske arv, vårt kall og vårt eksistensgrunnlag - uansett og alltid! I Norge har vi sloss for vår frihet, vår integritet og troverdighet. Nå har systemet under ledelse av familieministre, barneombud og forkvaklede barnevernledere voldtatt og tatt fra oss alt det vi trodde var vunnet.  

I Norge har vi forfulgt og landsforvist jøder, sterilisert tatere, lobotomert systemkritikere og annerledestenkende - og vi forfølger, produserer falske anklager, ødelegger og dreper våre egne også i 2008. Alt mens vi fordømmer dødsstraff i Iran, kjønnslemlestelse i Somalia, ødeleggelse av regnskogen i Brasil og kraftverk i Kina.  

Systemet styrer vår fokus mot de langt der ute, der borte, der alt er galt og forferdelig - mens vi forherliger et barnevernsystem som terroriserer, herjer, ødelegger og forgifter vårt samfunn fra innsiden. Et barnevern som regjerer med uinnskrenket diktatorisk makt - som i en politistat!  

I Bergen ville barnevernet hente barna i en familie, men fikk ikke lov av foreldrene som beskyttet seg selv og sine barn mot maktovergrep, splittelse og ødeleggelse. I Bergen, som så mange andre steder i Norge, brukte barnevernet rå brutalitet når de ved hjelp av politiet raserte familien. Og i Bergen settes uskyldige i fengsel fordi de forsøker å verge seg selv og sine barn; sin familie.  

I Norge fengsler vi dem som ikke vil la seg kue og frivillig se sine barn overlatt til en nærmest garantert håpløs skjebne og framtid: Barn under barnevernets omsorg går i 3 av 4 tilfeller til grunne. Det var dette de forsvarte seg mot. Og i Norge fengsler vi slike foreldre.  

Våkn opp du som sover! Se hva vi lar skje! Vend blikket mot og inn i vårt eget land og se hvordan systemet har forblindet og pervertert vårt samfunn, våre holdninger og fratatt oss vår frihet. Vi kan ikke sove før dagens barnevernsystem er avskaffet.