Barnevernet i Mosjøen forsøker å begrense ytringsfriheten

 

Barnevernet i Mosjøen har gått til politianmeldelse av det de omtaler som sjikane av barnevernsansatte. Politiet mener at offentlige myndighetspersoner som barnevernet må tåle ekstra kritikk i det offentlige rom. Nå har imidlertid statsadvokat Jenny Margrethe Sellæg snudd på flisa, og 22. januar starter rettssaken mot tibarnsforeldrene.

 

Tibarnsforeldre dømt for mobbing
Tibarnsforeldrene Turid (42) og Arild Holta (43) fra Mosjøen er dømt for sjikane mot ansatte i barnevernet. (Faksimile/ VG 16.02.08)

Hengte ut barnevernansatte
Bilder av både rådmannen og  barnevernansatte ble hengt opp på lyktestolper og busskur. (Nrk Nordland 15.02.08)

Dømt for sjikane
Ekteparet fra Mosjøen er dømt til 10.000 og 5.000 kroner i bot for å ha sjikanert barnevernsansatte i Vefsn. Forsvarer, advokat Ola Lunde, regner det som helt sikkert at dommen blir anket. – Jeg mener retten har vurdert hensynet til ytringsfrihet feil. De har rett og slett gjort en uriktig tolking av loven, sier Lunde. (Helgeland Arbeiderblad 22.01.08)

Villedende leder om barnevern
En leder i Helgeland Arbeiderblad (HA) 25.01.08 omtaler straffesaken mot Mosjøen-ekteparet for produksjon og offentliggjøring av plakater som argumenterer mot barneverneres handlinger. Hele lederen gir grunnlag for omfattende kritikk av tenkemåten den bygger på: utilstrekkelig kunnskap og manglende vilje til å gå inn i emneområdet. Leserinnlegg av Marianne Haslev Skånland. (Faksimile/ Helgeland Arbeiderblad 01.02.08)

Helgeland Arbeiderblad skriver om "plakat-saken":
Leder i Helgeland Arbeiderblad
(Faksimile/25.01.08)

Avgjør grenser for ytringer
Fagdommer Øyvind Svendsen og hans to lekdommere har en svært vanskelig jobb foran seg i plakatsaken. De skal ta stilling til om samfunnet skal tåle plakatytringene til ekteparet fra Mosjøen. (Faksimile/Helgeland Arbeiderblad 24.01.08)

I retten for å få revansje  og  Vil ha revansj etter 20 års trakassering
(Faksimile/Helgeland Arbeiderblad 23.01.08)

Avgjør grenser for ytringer
Fagdommer Øyvind Svendsen og hans to lekdommere har en svært vanskelig jobb foran seg i plakatsaken. De skal ta stilling til om samfunnet skal tåle plakatytringene til ekteparet fra Mosjøen. (Helgeland Arbeiderblad 22.01.08)

Tiltalt for barnevernsjikane
I dag startet rettsaken mot ekteparet fra Mosjøen som er tiltalt for sjikane mot ansatte i barnevernet. Saken avsluttes i morgen og utfallet da er forventet å få stor prinsipiell betydning også utenfor landets grenser (Rana Blad 22.01.08). Se video.

Vil ha revansj etter 20 års trakassering
– Jeg hengte opp plakatene for å provosere fram en anmeldelse fra Vefsn kommune som jeg kan ta helt til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Etter 20 år med trakassering vil jeg har revansje. (Helgeland Arbeiderblad 22.01.08)

Straffesak mot dem som hjelper ofrene for overgrep
I morgen og i overimorgen kjører staten, ved statsadvokaten i Nordland, sak mot ekteparet Holta i Mosjøen. De er anklaget for å ha laget plakater med opplysninger om hvordan sosialarbeidere ved barnevernet i Mosjøen går frem mot familier, og derved ha forstyrret sosialarbeidernes fred. Av Marianne Haslev Skånland. (Origo 21.01.08)

Ytringsfrihed – tavshedsplikt
Tilegnet familien Holta. Av Else Sommer. (Redd Barna Våre 20.01.08)

Klart for sjikanesak
22. januar starter saken mot tibarnsforeldrene fra Mosjøen som er tiltalt for å ha sjikanert barnevernsansatte i Vefsn kommune. (Helgeland Arbeiderblad 06.01.08)

Statsadvokat Jenny Sellæg forsøker bøtelegge oss
Det er uaktuelt å akseptere bøtene på kr 10000 og 5000! Det politiet har henlagt og bedømt lovlig to ganger, mener Jenny Sellæg at er et fælt lovbrudd. Av Arild Holta. (Redd Barna Våre 10.05.07)

Bøter for sjikane av barnevernet
Statsadvokaten i Nordland har omgjort politiets henleggelse og ilagt en mann og en kvinne fra Vefsn bøter på henholdsvis 10.000 og 5000 kroner for sjikane av barnevernsansatte i kommunen. (Helgeland Arbeiderblad 09.05.07)

Bøter for sjikanering av ansatte
Statsadvokaten har gitt forelegg på ti tusen og fem tusen kroner til to personer i Mosjøen som står bak sjikane av barnevernsansatte. (Nrk Nordland 09.05.07)

Ber om hjelp mot trakassering
Vefsn-ordfører Jann-Arne Løvdahl (Ap) mener sentrale myndigheter må gripe inn og stoppe trakassering av ansatte i kommunen. (Kommunal Rapport 03.05.07)

– Latterlig uthenging
Rådmann Magne Pettersen i Vefsn synes det er latterlig at hans navn og bilde er trykket ved siden av en fiktiv dødsannonse, og distribuert i Mosjøen. (Helgeland Arbeiderblad 02.05.07)

- Kan bli aktuelt med lovendring
Det sier Statssekretær i Barne og familiedepartementet Kjell Erik Øye, i forbindelse med sjikanering av kommunalt ansatte. (Nrk Nordland 02.05.07)

Vil vurdere lovhjemmel mot barnevern-sjikane
Vefsn kommune har henvendt seg til flere departement for å få hjelp til å stoppe sjikanen av barnevernsansatte i kommunen. (Kommunal Rapport 03.04.07)

Sjikaneplakat på barneskole
Det dukker stadig opp flere sjikanerende plakater som sverter barnevernet i Vefsn. (Helgeland Arbeiderblad 26.02.07)

Kampanje mot barnevernet
Testen på demokratiet vårt er jo om vi er villig til å tåle også de ytringer vi er dypt uenige i. Leder. (Helgeland Arbeiderblad 12.02.07)

Krever sjikanetiltak
Fagforeningen til barenvernspedagoger krever konkrete tiltak for å unngå sjikanering. (Nrk Nordland 12.02.07)

Gir seg ikke i plakatkampen
Rådmann Magne Pettersen godtar ikke at politiet henlegger saken mot en mann som har hengt opp plakater med sjikanerende innhold om ansatte i kommunens barnevernsavdeling. (Faksimile/Helgeland Arbeiderblad 10.02.07)

- Forskjellsbehandling
Kommunenes Sentralforbund mener barnevernsansatte blir utsatt for forskjellsbehandling. - For når politiet selv blir sjikanert har det vært rettssaker og domfellelse. Så det er rart at de ikke gjør noe når sjikanen gjelder andre yrkesgrupper, sier leder Steinar Joakimsen i KS Nordland. (Nrk Nordland 10.02.07)

Underlig oppfatning av rettsstat
Rådmannen i Vefsn, Magne Pettersen, uttaler at det er uforenlig med at Norge er en rettssamfunn at foreldre går offentlig ut og kritiserer barnevernsansatte. Han må ha en noe underlig oppfatning av hva en rettsstat er for noe. Av Agrippa. (Redd Barna Våre 09.02.07)

Justisministeren vil endre straffeloven
Justisministeren vil endre straffeloven for å beskytte barnevernansatte som blir sjikanert på Internett. (Nrk tekst-tv 09.02.07)

Vefsn påklager henleggelse
(Nrk 09.02.07)

Barnevernansatte sjikaneres
Ansatte i barnevernet i Mosjøen blir jevnlig hengt ut på løpesedler og plakater i lokalsamfunnet. - Dette må de tåle, mener politiet. Denne uken henla de politianmeldelse nummer to i saken. (Nrk Nordland 09.02.07)

Vi er anmeldt av Vefsn kommune - igjen
Atter en gang vil Vefsn kommune forsøke å hindre vår grunnlovsfestede ytringsfrihet, en frihet nedtegnet menneskerettighetene og beskyttet av norsk lov generelt.  Om ikke Venche Abel og Anne Lise Bangsund takler en jobb som er underlagt ytringsfrihet, så får de finne seg noe annet å gjøre. Av Arild Holta. (Redd Barna Våre 19.01.07)

Plakatopphenging med barnefjernere i hælene!!
Organisert forfølgelse, overvåking og nedriving av plakater er den nye formen for dugnad i det såkalte barnevernet i Vefsn. Av Arild Holta. (Redd Barna Våre 14.01.07)