Familier rømmer fra barnevernet


Nrk tekst-tv 27.06.05:

Barneombudet vil registrere familier som flytter for å unngå barnevernet. Minst 50 norske familier er jevnlig på flyttefot fra barnevernet.

Barne- og familieminister Laila Dåvøy kjenner ikke til problemet, men Oslo-politiet bekrefter overfor Dagsavisen at dette skjer.

Barneombudet tror også at mørketallene er store.

Ofte er det taushetsplikten som hindrer at opplysninger flytter med familiene til nye byer og bydeler.


*******


Rømmer fra barnevernet
Barneombudet har fått henvendelser som tyder på at minst 50 norske familier flytter jevnlig fordi de er på flukt fra barnevernet, men tror at de reelle tallene er mer enn fire ganger så høye (Dagsavisen 27.06.05)

Norske familier flykter fra barnevernet
Minst 50 norske familier er jevnlig på flyttefot for å unngå at barnevernet skal få tak i dem, ifølge Barneombudet (Kommunal rapport 27.06.05)

- Et problem
Oslopolitiet bekrefter at man kjenner til tilfeller der familier har flyttet fra barnevernet – og der foreldre føder i Oslo i et forsøk på å lure barnevernet (Dagsavisen 27.06.05)

Bedre info-flyt om utsatte barn
I saker som ligger i grenselandet mellom barnevern og kriminalitet ønsker barneombudet fri flyt av informasjon mellom barnevern og politi (Dagsavisen 27.06.05)I flere diktaturer har man drevet slik og lignende overfor dem i befolkningen som man syntes var suspekte, uverdige osv. Overvåkingen har vært nokså total, og forsøk på å flykte unna var umulig. Vi håper at den norske befolkningen er årvåkne nå, at de skjønner hvilken vei dette bærer hen.


Legg ned barnevernet og start familiehjelp
Innlegg i avisa Nationen fra "En splittet familie"

Mennesker på flukt fra barnevernet
Leder i Nationen 28. juni 2005 og en kommentar fra Marianne Haslev Skånland.

Norske barnefamilier på flukt fra barnevernet
Barnefamilier som flykter til Spania for å komme unna det brutale norske barnevernet skal nå forfølges av norske ”barnevernstudenter”. (BarnasRett 01.09.05)