Horten barnevern

 

Enighet med avskjediget barnevernsleder
Horten kommune og barnevernsleder Liv Wiborg Karlsen, som ble avskjediget ved nyttår, er kommet til enighet. Men begge parter er svært ordknappe. Barnevernsleder måtte gå på dagen. (Kommunal Rapport 01.02.06)

Anette fornøyd etter forlik
Rådmann Ragnar Sundklakk og Anette Skogen har inngått en avtale om enighet. Hva enigheten består i skal partene varsle med en felles melding i dag. Men allerede nå er det klart at Anette Skogen er fornøyd. Horten kommune og rådmann Ragnar Sundklakk er tydeligvis inne i en oppryddingsstim om dagen. Mandagens forlik og avtale for Horten kommune og den oppsagte barnevernslederen, Liv Wiborg Karlsen, ble i går avløst av et nytt forlik og en avtale. (Gjengangeren 25.01.06)

Ber om ro
Horten kommune og den tidligere barnevernslederen Liv Wiborg Karlsen inngikk i går en avtale. Den sier at barnevernslederen sluttet i kommunen 20 dager etter at hun ble sparket. Det er det eneste de vil si. (Gjengangeren 24.01.06)

Gjenganger i Gjengangeren
Olav Sannes Vika, FO-leder i Vestfold, hadde et innlegg i Gjengangeren under overskriften "Barnas behov må styre barnevernet". Innlegget ser undertegnede på som en gjenganger. En gjenganger som ytterligere bekrefter at barnevernets representanter fortsatt har problemer med å innrømme egne feil og mangler. Av Jan Hansen. (Gjengangeren 17.01.06)

Færre henvendelser i 2005
Barnevernvakta i Vestfold hadde 256 henvendelser, fordelt på 112 barn, fra Horten kommune i 2003. I 2004 mottok vakta 217 henvendelser, fra 102 barn. Totaltallet var 1960 saker. I 2005 var det en reduksjon i henvendelser, 150 fordelt på 87 barn. (Gjengangeren 17.01.06)

Tallenes tale om barnevern
Har Horten kommune flere barnevernssaker i fylkesnemnda enn andre kommuner? (Gjengangeren 14.01.06)

- Et år med etterslep
Lederen av barneverntjenesten, Tommy Thompson, tror statistikken for 2005 vil vise et lavere antall saker i fylkesnemnda enn kommunen hadde i 2004, som han mener var et typisk etterslepsår. (Gjengangeren 14.01.06)

Fakta
Det er 12 fylkesnemnder for sosiale saker i Norge, som har vært i drift siden 1993. Saksbehandlingsreglene bygger på domstolsmodellen, og det sitter både sakkyndige og alminnelige medlemmer i nemndene. (Gjengangeren 14.01.06)

Talsperson for barnet
I 1994 ble det innført en ordning med en talsperson som skal være barnets talerør barnevernssaken. (Gjengangeren 14.01.06)

Barnas behov må styre barnevernet
Av Olav Sanness Vika leder i Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO) Vestfold. (Gjengangeren 13.01.06)

Barnevernet
"Den senere tids medieoppmerksomhet rundt barnevernstjenesten mener jeg er urettferdig og ufortjent". Av Børre Jacobsen. (Gjengangeren 13.01.06)

Barnevernet i Horten
For få år siden ble det lagt frem en rapport hvor konklusjonen var at over 500 barn og unge i Horten kommune levde under forhold som ikke var tilrådelige. Overskriften i lokalavisen var "500 barn i Horten kommune lider." En av årsakene som denne rapporten pekte på var at det forebyggende arbeidet i kommunen hadde vært nedprioritert over flere år. Det ble også pekt på at mange barn hadde rusavhengige foreldre og at relativt mange foreldre hadde store psykiske problemer. Av Børre Jacobsen. (Gjengangeren 12.01.06) BR: Det ble vel snarere påstått, ikke dokumentert? Barnevernet hevder ofte uten grunnlag at folk er narkomane og psykiatriske kasus. Jf advokat Hovdens artikkel, som vel nettopp påpeker et slikt tilfelle.

- Vi har fulgt prosessen
De ansatte i barnevernet i Horten har jevnlig vært i kontakt med sin organisasjon. - Og vi har fulgt med i prosessen, og prøvd å ivareta de ansatte, sier FO-leder Olav Sanness Vika. Når det gjelder det høye antallet omsorgsovertakelser, mener han at de viser at Horten kommune har lykkes med å forebygge den typen skjev utvikling som hører til omsorgsovertakelser. Av Kari Tørnby (Gjengangeren 12.01.06). BR: Hvis fagforeningen har vært inne fra før Karlsens tid, må vi undres på hva man har gjort av konstruktiv art i disse årene. Eller er det virkelig ikke feiltrykk når Sanness Vika uttaler at omsorgsovertagelser forhindrer skjevutvikling som hører til omsorgsovertagelser?

Bedre hjelp til barn og unge
HORTEN: Med gode grep kan politiet og kommunen sammen arbeide forebyggende for å ta vare på barn og unge. All forebygging er av det gode og med på å dempe behandlingsbehovet. Av Kari Tørnby. (Gjengangeren 12.01.06)

Ingen kritikk av de ansatte i barnevernet
...han forsvarer at barnevernledelsen i Horten har godkjent sine egne ansatte som besøkshjem i helgene for barn plassert i fosterhjem. Barnas foreldre blir selvsagt ikke forespurt om dette når barnet er plassert i fosterhjem, slik Sannes Vika feilaktig hevder. Det at man er ansatt i barnevernet innebærer jo ikke at man nødvendigvis også er en god omsorgsperson i eget hjem. Av Kristin Hovden. (Gjengangeren 11.01.06)

- Upassende advokatangrep
Advokat Bjørn Fredborg Nilsen, som representerer den avsatte barnevernslederen i Horten, synes advokat Kristin Hovden har kommet med upassende angrep på hans klient, Liv Wiborg Karlsen. (Gjengangeren 11.01.06)

– Nå ser vi framover
Barnevernet i Horten skal gjenvinne tapt tillit og respekt i befolkningen. Konstituert barnevernsleder Tommy Thompson og virksomhetsleder Berit Jordfald ber om arbeidsro, etter at barnevernet har fått fokus på seg. - Vi har dyktige folk i barnevernet, som setter fag i høysete og jobber for gode løsninger barn i barnevernet, sier Thomsen. (Gjengangeren 11.01.06)

Rått utspill mot barneverntjenesten
Av Olav Sanness Vika leder i Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO) Vestfold. (Gjengangeren 10.01.06)

Avskjed som følge av heksejakt?
Av Mette Roan Syvertsen (Gjengangeren 09.01.06). Syvertsen, som arbeider som jurist og som også driver "forsterket fosterhjem", gir støtte til den avsatte barnevernlederen, og skriver at andre ved Horten barnevernkontor er enda verre.

Hovden møter motbør
Advokat Kristin Hovden møter motbør etter å ha gledet seg over at barnevernslederen i Horten fikk sparken. (Nrk 09.01.06)

Barnevernsgalskapen - intet å undres på
"Det er et høyere antall barnevernsklienter i Vestfold enn i andre fylker. – Det undrer vi oss over, og vil undersøke hvorfor", sier avdelingsdirektør Ellen Nadim i Region Sør til Gjengangeren. Det er lite å undre seg over. Det betyr bare at Vestfolds "barnefaglige" er enda hissigere enn i andre fylker i å angripe familier på de samme uvettige måter som også er i bruk over alt ellers i Norge. Av Marianne Haslev Skånland (Gjengangeren 09.01.06). - De refererte artiklene er Mange barnevernsaker (Gjengangeren 07.01.06) og Tredje best på hjelpetiltak. (Gjengangeren 07.01.06).

- Skal ha full åpenhet
Gruppeleder i SV, Tore Larsen, sier at ingen ansatte i Horten kommune behøver å være redde for å rapportere om uheldige forhold. "Som politiker vil jeg ikke gå inn på de faglige spørsmålene i barnevernet, og jeg vil derfor ikke kommentere de påstandene som advokat Kristin Hovden kommer med i Gjengangeren fredag. Det faglige ligger inn under rådmannen, og fylkesmannen er tilsynsmyndighet," sier Tore Larsen (Gjengangeren 07.01.06). BR: Politikere som ikke vil gå inn i "faglige" spørsmål som hvorvidt barnevernet opptrer foreldre-fiendtlig og skader barn, er i høyeste grad uansvarlige.

- En gladnyhet for befolkningen
Advokat Kristin Hovden er lykkelig for at barnevernslederen i Horten har fått sparken. (Nrk Vestfold 06.01.06)

Skandaløse forhold i Horten barnevern
- Nyheten om at barnevernleder Liv Wiborg Karlsen er blitt avskjediget viser at den nye ledelsen ved rådmann Sundklakk i Horten kommune tar sitt lederansvar på alvor. Det å fjerne Karlsen er en svært god start på en helt nødvendig omstillingsprosess, men er dessverre åpenbart ikke nok. Dette fordi barneverntjenesten i sak etter sak har vist seg å være generelt preget av en sterk mistillit til foreldre. Av Advokat Kristin Hovden. (Gjengangeren 06.01.06)

Barnevernslederen måtte ut
Tirsdag ble Liv Wiborg Karlsen avsatt som barnevernsleder i Horten kommune med øyeblikkelig virkning. (Gjengangeren 05.01.06)

Skal møte kommunen
Den oppsagte barnevernslederen i Horten, Liv Wiborg Karlsen skal møte kommuneledelsen i slutten av måneden. (Gjengangeren 05.01.06)

Mange lovbrudd i barnevernet
Barnevernet i Horten er det barnevernskontoret i Vestfold som oftest begår lovbrudd ved å ikke hjelpe barn i tide. Telemark har flest antall brudd på tidsfristen Østafjells. (Nrk Vestfold 05.09.05)

Barnevernet i pengenød
En prognose som enhetsleder Liv Wiborg Karlsen har sendt rådmann Ragnar Sundklakk viser en prognose for antatt merforbruk i inneværende år på nærmere 5,2 millioner kroner. (Tønsberg Blad 29.08.05)

Barnevernet trenger mer penger
Leder for barnevernet i Horten, Liv Wiborg Karlsen, signaliserer at pengene heller ikke i år strekker til. - Særlig utgiftene til fosterhjem medfører at barnevernet ikke klarer å holde budsjettrammen, skriver hun til kommunalutvalget. (Tønsberg Blad 19.04.05)

Fem millioner i sprekk
Barnevernet i Horten sprakk på utgiften til fosterhjem med rundt 5 millioner. (Gjengangeren 22.02.05)

Sparing kan bety høyere terskel for seksåringene
Konsulentfirmaet Pricewaterhouse Coopers AS er ferdig med sin gjennomgang av pengebruken i barnevernet i Horten. (Gjengangeren 29.10.04)

Unødvendig støy i korridorene
Enhetsleder i barnevernet, Liv Wiborg Karlsen, skylder på samarbeidsproblemer mellom kommunen og barnevernet. (Gjengangeren 29.10.04)

Vil heve terskelen i barnevernet
Mange barn i Horten trenger hjelp blant annet av barnevernet. – Et spørsmål er om andre kanskje kan ta noe av dette arbeidet, sier kommunalsjef Magnus Andersen. (Tønsberg Blad 27.10.04)

Bekymret for barnevernet
Fellesorganisasjonen er alvorlig bekymret for arbeidsmiljøet i barnevernstjenesten i Horten. Det framgår av et brev til rådmann og ordfører. (Tønsberg Blad 27.10.04)

BR: Kommunen vurderte i sommer (2004) om barnevernsleder Wiborg Karlsen skulle få sparken. Det endte med at hun beholdt jobben, men ble satt under offentlig administrasjon.
Ødelegger barnevernet
Barnevernet i Horten kan bli helt ødelagt av konflikter, fylkesleder i FO, Olav Sannes Vika. (Nrk 15.10.04)

- Ingen konflikt
- Det å påstå at vi ikke skjønner fordi vi ikke aksepterer alle kostnader i barnevernet, det blir for enkelt, sier rådmann Svein Alfheim. (Nrk 15.10.04)

Gjør alt for å forhindre frie ytringer
Barnevernslederen i Horten, Liv Wiborg Karlsen, gjør alt for å forhindre frie ytringer. Av Rune Fardal. (August 2004)

Leserinnlegg fra avisa Gjengangeren
(13.07.04 - 26.07.04)

Barnevernsleder beholder jobben
Wiborg Karlsen skal samarbeide tettere med rådmannen om økonomistyret i barnevernet. - Vi skal gripe tidligere inn i saker og forebygge mer. Det vil hindre skader som er mer kostnadskrevende, sier hun. (Nrk Vestfold 07.07.04)

Har ordførerens fulle støtte
Det er nødvendig med hard budsjettstyring. – Derfor har jeg full tillit til at rådmannen tar grep, sier ordfører Nils Henning Hontvedt. (Tønsberg Blad 02.07.04)

FO støtter barnevernslederen
- Barneverntjenesten er endelig oppe og står etter flere år med store problemer. Det vi nå ser er at Horten kommune har langt flere barn under omsorg enn sammenlignbare kommuner, sier fylkesleder i FO Olav Sanness Vika. (Tønsberg Blad 01.07.04)

- Ikke råd til øverste hylle!
Rådmann Svein Alfheim: – Jeg sier ikke vi skal bryte loven. Jeg sier bare at vi ikke har råd til løsninger fra øverste hylle. Det blir for dyrt! (Gjengangeren 01.07.04)

Barnevernsleder må gå
Barnevernslederen i Horten Liv Wiborg Karlsen, må gå fra stillingen fordi hun nekter å holde budsjettet. (NRK Vestfold 30.06.04). BR: Liv Wiborg Karlsen tiltrådte som enhetsleder høsten 2002.

Barnevern til 25 mill.
Økonomisjef Morten Svagård må bare konstatere at kommunens driftsutgifter til barnevern har økt dramatisk de siste to årene. (Tønsberg Blad 28.06.04)

Roser barneombudet
Barnevernet roser det nye barneombudet, Reidar Hjermann, fordi han ønsker å bedre barnevernets rykte. (Nrk 16.04.04)

Vil henge ut fosterforeldre
Et nettverk av foreldre svartelister barnevernsarbeidere og -psykologer på internett. Nå ønsker de å gjøre det samme med fosterforeldre (NRK Vestfold 02.03.04). BR: Artikkelen nevner også at Liv Wiborg Karlsen i Horten barnevern er oppført på listen over barnevernsarbeidere man ikke anbefales å ha kontakt med. Hun uttaler at svartelisting gir bekymring for rekrutteringen til hennes yrke.

Barnevernet går nye veier
Barnevernet har et "image-problem", innser barneverntjenesten i Horten. Nå satser leder Liv Wiborg Karlsen og de andre ansatte offensivt på mer åpenhet. (Gjengangeren nov/des 03)