Lakselv-aksjon mot barnevernet


I Lakselv har en person levert ut løpesedler der han setter spørsmålstegn ved hvorvidt navngitte ansatte i barnevernet har forutsetninger for å ivareta den makt vedkommende har mandat av myndighetene til å utøve. Han skriver "I de mange feilene barnevernet gjør, er det barna som betaler prisen i form av tapt barndom som de aldri kan få tilbake".
Porsanger kommune mener at dette er grovt sjikanerende. Rådmann Gunnar Lillebo har allerede vært hos politiet med en anmeldelse av forholdet.
 

Vil ha slutt på vold og trusler
Fylkessekretæren i Fellesorganisasjonen (FO) i Finnmark er lei av all uthenging av barnevernsansatte. Nå kreves bedre vern av offentlige ansatte. (Finnmark Dagblad 15.03.07)

Barnvernsansatt utsatt for grov sjikanering
Den navngitte barnevernsansatte i Porsanger blir på det groveste sjikanert og uthengt i en løpeseddel som lagt i en rekke postkasser i Lakselv. (Finnmark Dagblad 14.03.07)

Ærekrenkelser
Lensmann Per Dyrstad sier løpeseddelsaken har prioritet og at den allerede vurderes av politijurist. (Finnmark Dagblad 14.03.07)

Styggere metoder
Ledelsen i Porsanger kommune ser på løpesedlene som et nytt kapittel i forhold til trakassering av offentlig personell som har en vanskelig og viktig samfunnsoppgave. (Finnmark Dagblad 14.03.07)

Løpesedeler i Porsanger
- Mon tro om ikke den/de som gjør dette, har opplevet verre ting fra barnevernet enn å bli sjikanert? Men de blir nok hardt straffet for å prøve å verge sine barn. - Det er trist når offentlige ansatte er så uvitende om skadevirkningene av barnevernets såkalte arbeid. Det er ikke en samfunnsoppgave å bortføre barn. Hele barnevernet dreier seg om å verne de LO-ansatte som er sysselsatt der. Det er de ansatte som støttes og hjelpes, ikke barna og foreldrene. Kommentarer. (Redd Barna Våre)