Løsemiddelskadde i Agder feilaktig diagnostisert av psykolog

 

Gjenopptar 800 løsemiddel-saker
Sykehuset Telemark vil gjennomgå minst 800 løsemiddelutredninger på nytt i frykt for gale konklusjoner. Et ukjent antall skadde kan ha gått glipp av million-erstatning. - En omstridt nevropsykolog - som yrkes- og miljømedisinsk avdeling på Sykehuset Telemark har brukt helt siden 1989 - har gitt et stort antall løsemiddelskadde feilaktige psykiatriske diagnoser. Mange har slitt i årevis med å få godkjent sin løsemiddelskade som yrkessykdom på grunn av sykehusets gale diagnoser, som kan relateres til nevropsykologens bruk av såkalte psykosomatiske tilleggstester. Helsetilsynet har nå gitt denne psykologen en advarsel. (Dagbladet 24.01.06)

Psykolog refses for feil diagnoser
Pasientene skulle bli undersøkt for løsemiddelskader, men fikk psykiatriske diagnoser. Nå får Sykehuset Telemark og en psykolog i Skien refs av Helsetilsynet. (Varden 24.01.06)

- Lettelse at han får en smekk
Lasse Schriwer fra Skien visste ikke om han skulle le eller gråte da han fikk diagnosene angst og depresjon. - Jeg har papirer på at jeg er "gæren", ler han på telefonen fra Gran Canaria. Nå bor han der vinterstid fordi det er lettere å puste i den milde, fuktige lufta. Etter 18 år på Hyrdo Rafnes sliter han med både pusten og hukommelsen. Han vet ikke om han er løsemiddelskadd, men går fortsatt til undersøkelser. - Jeg fikk en diagnose hverken jeg eller mine nærmeste skjønte noe av, og medisinene jeg fikk mot de påståtte psykiske lidelsene tok nesten livet av meg. Man kan ha mange ideer og oppfatninger, men man bør ikke prøve dem ut på andre. Jeg synes det er positivt at han nå har fått en advarsel, sier Schriwer. (Varden 24.01.06)

Venter ras av millionkrav
Mange løsemiddelskadde i Aust-Agder har trolig krav på millioner i erstatning etter at de feilaktig ble stemplet psykisk syke. Etter en omfattende tilsynssak refser Statens helsetilsyn en 50 år gammel navngitt psykolog i Skien, og Telemark sykehus. (Agderposten 25.01.06)

Løsemiddelskadde får medhold
I går kom vedtaket fra Statens helsetilsyn: Psykologen har brutt helsepersonelloven ved ikke å ha vært varsom, nøyaktig og objektiv nok i utredningene av løsemiddelskader. Selv om pasientene har vært eksponert for løsemidler over lang tid, har psykologen likevel entydig konkludert med at det er psykiske problemer som forårsaker lidelsene deres. Psykologen har utredet hundrevis av pasienter fra Telemark, Vestfold og Agder-fylkene som mener de er løsemiddelskadet. Han har vært leid inn som ekstern spesialist ved Yrkes- og miljømedisinsk avdeling på Sykehuset Telemark siden 1989. - Vi vil gå gjennom alle saker hvor den aktuelle psykologen har utredet pasienter knyttet til løsemiddelskader, sier klinikksjef Jostein Todal ved Sykehuset Telemark. (Telemarksavisa 25.01.06)

Løsemiddelskadde får feil diagnose
Statens helsetilsyn har åpnet tilsynssak mot Yrkes- og miljømedisinsk avdeling på Sykehuset Telemark HF, og mot en fagperson som avdelingen har benyttet seg av. Saken handler om hvorvidt sykehuset systematisk har feildiagnostisert løsemiddelskadde, med det resultat at de blir diagnostisert som psykisk syke. Dagbladet kan dokumentere 34 slike tilfeller. Andre fagfolk som har utredet disse pasientene, finner ikke spor av psykisk sykdom hos dem. Flere hundre personer kan ha fått fått feil diagnose. (Dagbladet 09.03.05)