Misjonærbarn sliter etter internatskole


Misjonærforeldrene prøvde å gjøre det som ble forventet av dem av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). NLM sparte penger ved å samle misjonærbarna på internatskoler og knipe bemanningen ned til det minimale.

Tidligere internatskolebarn forteller nå om omfattende omsorgssvikt mens foreldre var langt, langt borte og ikke visste noen ting: Unger fikk juling av læreren når de hadde gjort noe galt; sykdom ble ikke tatt alvorlig; husarrest ble benyttet uten tilsyn; sengetøy ble ikke skiftet når noen hadde tisset i senga osv.

Mange misjonærbarn sliter nå med traumer fra tiden på internatskole.

Nytt 2009:
Misjonens moralske ansvar
- Misjonsorganisasjonene må ta et moralsk oppgjør med omsorgssvikten og overgrepene som misjonærbarna opplevde. Det sier byrådsleder i Oslo, Erling Lae. (Nrk Brennpunkt 31.03.09)

#

Galt å skille barn og foreldre
Flere av internatelevene ved Normisjons internatskoler i utlandet har vært utsatt for omsorgssvikt og krenkende opplevelser. Organisasjonen beklager fortiden og gjør hva den kan for å lære av sine feil. − Det man ikke så, var at man ikke ble norsk av å være avsondret på et lite område. Barn trenger foreldre som er der hele tiden. Det å bryte inn og skille det som er gudgitt og naturlig, er til skade for barnet, sier Else Kari Bjerva, ansvarlig for prosjektet «Barnas plass i misjonshistorien» i Normisjon. (Agenda 3:16 nr 4//2008)

Ny rapport: Barnas plass i misjonshistorien
En dokumentasjonsrapport om barns erfaringer fra Normisjons internatskoler i utlandet. (Normisjonen 05.03.08)

Normisjonens kommentar til dokumentasjonsrapporten
(Normisjonen 05.03.08)

Mye savn og noe trivsel
Mange internatelever ved Normisjons skoler i utlandet har kjent seg overlatt til seg selv, og fortsatt kjenner mange en «tristhet i bunnen». 40 prosent av elevene som bodde på internat, har hatt psykiske problemer i ettertid. (Vårt Land 10.03.08)

Rapport: Fire av ti internatbarn fikk problemer
40 prosent av Normisjon-foreldres barn som har bodd på internat, fikk psykiske problemer, viser ny rapport. (Aftenposten 10.03.08)

Misjonssambandet innrømmer seksuelle overgrep
Misjonssambandet innrømmer at personer er blitt sagt opp, og at påstander om overgrep i bevegelsen er anmeldt og etterforskes av politiet. (Dagsavisen 28.02.08)

#

NLM betalte for terapi
Misjonssambandet betale 20.000 kroner i terapi for Torstein Taranger Westermoen (33), tidligere elev ved Den norske skolen i Nairobi. (Vårt Land 07.07.07)

NLM sa nei til gransking
Gunnar Kjestveit (31) ba NLM kartlegge forholdene ved Den norske skolen i Kenya på 1980-tallet. NLM svarte at han kunne gjøre det selv. (Vårt Land 06.07.07)

Fikk avslag på økonomisk krav
Tidligere internatskoleelev Ingvild Hansen (33) krevde 100.000 kroner i oppreisning for tapt skolegang og omsorgssvikt. NLM avslo. (Vårt Land 05.07.07)

– Traumatisert på NLM-skole
Misjonærbarn med psykiske problemer etter internatlivet. (Vårt Land 05.07.07)

– Mange misjonærbarn sliter psykisk
Svært mange internatskolebarn får psykiske problemer i ettertid. (Vårt Land 05.07.07)

Brev fra NLM
(10.06.05)
 

Se også:
- Internatene må granskes
– De norske internatskolene i utlandet må granskes, sier leder av utdanningskomiteen, Rolf Reikvam (SV), som tar opp saken i Stortinget på onsdag. (Ny Tid 28.02.04)

- Loven gjelder ikke internatbarn
Utdanningsdepartementet sier at tilsynsansvaret ikke gjelder for internatene på norske skoler i utlandet. – Ansvarsfraskrivelse, mener Barneombudet. (Ny Tid 21.02.04)

Ingen løfter til internatbarna
Utdanningsminister Kristin Clemet (H) kom ikke med noen klare løfter eller forpliktelser, men antydet at det kan bli aktuelt å se på barnevernslovgivningen i forhold til barn som går på norske skoler i utlandet. (Ny Tid 17.02.04)

Ofret på misjonens alter
- Som voksen føler jeg et raseri mot misjonen og skolemyndighetene. Årene som lita jente på internatskolen i Japan tok fra meg evnen til kjærlighet og troen på å ha egen familie, sier Kari Grasmo. (Ny Tid 14.02.04)

Atskilt fra mor og far
– Barnehjemsbarna skal nå bli trodd, sier statsråd Laila Dåvøy, mens forholdene på barnehjem i Norge granskes. Men hva med de norske barna som ble stuet bort på internatskoler i utlandet? (Ny Tid 14.02.04)

- Fullstendig svikt på tilsyn
Norske myndigheter har aldri overholdt sitt tilsynsansvar på den norske internatskolen i Japan. – Oppsiktsvekkende, mener Stiftelsen Rettferd for taperne. (Ny Tid 14.02.04)