MultifunC-modellen. Nok et statlig eksperiment


Det statlige barnevernets storsatsing MultifunC har vist seg å bli et gedigent pengesluk. Nå er det også avslørt at MultifunC er et rent eksperiment med barn og unge; modellen er ikke utprøvd noe sted i verden.
 

To ungdommer ferdigbehandlet på to år
Et arsenal av ansatte har i to år jobbet i en av de mest prestisjetunge barnevernssatsingene i Oslo. Prislapp: 14 millioner i året. Men kun to ungdommer har blitt ferdigbehandlet. (Aftenposten 05.12.08)

Barnevernseksperiment til 26,8 millioner
Barnevernsinstitusjonen Ås ungdomssenter er ett av seks sentre i landet som driver etter den såkalte multifunC-metoden. Bare på senteret i Ås kostet den udokumenterte metoden 26,8 millioner kroner i fjor. (Østlandets Blad 07.02.08)

Skeptisk til Karitas superklinikk
Landsforeningen for barnevernsbarn er skeptisk til den nye barnevernsmodellen MultifunC, som Bergen ungdomssenter er bygget på. (Bergens Tidende 21.03.07)

Statens barneverneksperiment
Etableringa av Bergen ungdomssenter og fem tilsvarande institusjonar er eit altfor dristig eksperiment med hjelpetrengande barn og unge. (Bergens Tidende 12.02.07)

Fant ikke kvalifisert personale
Barnevernet gapte for høyt da de startet alle ungdomssentrene samtidig. Det mener Arne Andersen, tidligere barnevernsdirektør i Hordaland. Han mener multifuncmetoden er en skrivebordsmetode. Den var ikke prøvd ut i praksis da den ble tatt i bruk i Norge. – Jeg vet at Bufetatene har klokkertro på metoden. Men jeg mener det hadde vært bedre om man hadde prøvd metoden i bruk på en eller to institusjoner før den ble tatt i bruk over hele landet. Slik kunne man spart mange ungdommer for å bli utsatt for et eksperiment som ingen på forhånd vet om gir de ønskede resultater, mener Andersen. (Bergens Tidende 12.02.07)

Ikke utprøvd noen steder i verden
Barnevernsmodellen som Bergen Ungdomssenter og fire andre tilsvarende sentre bygger på, er ikke prøvd ut i praksis noen andre steder i verden. Tore Andreassen er prosjektleder for MultifunC. Han har klokkertro på modellen, selv om den ikke er prøvd ut i praksis noen steder i verden. (Bergens Tidende 12.02.07)

Får refs for økonomirot
Riksrevisjonen om barnevernet: Ukontrollert pengebruk, manglende styring, uklare mål og liten oversikt over resultater. Dette fremkommer av Riksrevisjonens rapport om det statlige barnevernet, Bufetat. Tirsdag skal barnevernet under lupen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Både nåværende barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem og tidligere statsråd Laila Dåvøy er kalt inn på teppet for å forklare seg om hva som har gått galt etter at staten for to år siden tok styringen over barnevernet. (Bergens Tidende 12.02.07)

Landets sjette institusjon for ungdom med alvorlige atferdsvansker ble offisielt åpnet i Oslo onsdag 7. februar 2007
Oslo kommune ved Barne- og familieetaten har åpnet landets sjette institusjon for ungdom med alvorlige atferdsvansker. Institusjonene er i en opprettingsfase, og når alle de seks institusjonene er i full drift, skal de gi tilbud til 80 barn, hvorav 40 er i MulitfunC - institusjonene og 40 er i ettervern. (BLD 09.02.07)

Vil ikke stenge ungdomssentrene
Karita Bekkemellem vil ikke stenge ungdomssentrene. Men hun holder et våkent øye med driften. Barne- og likestillingsministeren synes heller ikke det er behov for å få en uavhengig granskning av pengebruken og behandlingsopplegget på de statlige institusjonene. (Bergens Tidende 07.02.07)

Ungdomssenter i hardt vær
Barnevernets nye flaggskip på Thorøya er blitt et pengesluk. Nå krever stortingspolitikerne full granskning. Sandefjord Ungdomssenter er en av fem såkalte MultifunC-institusjoner i landet, og til sammen koster sentrene i Bergen, Sandefjord, Stjørdal, Ås og Tromsø rundt 100 millioner kroner årlig. Det synes enhetsleder ved Sandefjord Ungdomssenter, Terje Jacobsen, ikke er en urimelig pris. (Sandefjords Blad 07.02.07)

Gode barnevernsinstitusjoner viktig
- Til nå har de private kommersielle institusjonene nesten hatt monopol på tilbudet til disse faglig krevende ungdommene. Så langt kan man ikke dokumentere spesielt god effekt på tradisjonell institusjonsbehandling av ungdom med adferdsvansker verken i Norge eller andre land, innrømmer statssekretær Kjell Erik Øie, Barne- og likestillingsdepartementet. (BLD 06.02.07)

«Nytt» barnevern ble millionsluk
Barnevernets nye flaggskip, den såkalte MultifunC-modellen, er blitt et pengesluk av dimensjoner. Nå krever politikere full granskning. (Bergens Tidende 06.02.07)

Bruker 7,5 millioner per ungdom
Ungdomssenter i Bergen koster årlig 15 millioner å holde i gang. Gjett hvor mange som bor der. (Tv2 Nettavisen 06.02.07)

MultifunC funket ikke i Bergen
Den første MultifunC-institusjonen i Norge, Bergen ungdomssenter, ble i sommer tømt for ungdommer. Rusing på huset er grunnen til at barnevernets nye flaggskip nå er i opplag. (Rus.no 24.08.06)