De rød/grønne foreslår omfattende endringer av barnevernloven

 

Nytt:
Ot.prp. nr. 69 (2008-2009) 
Om lov om endringer i barnevernloven. Tilråding fra Barne- og likestillingsdepartementet av 24. april 2009
Dokumentet i pdf-format (671 kb)


#

Omfattende endringer i barnevernloven ut på høring
Barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt har sendt ut på høring forslag til omfattende endringer i barnevernloven (Pressemelding, BLD 23.10.08).  Mer informasjon.

Høringsnotat - forslag til endring i barnevernloven
Barne- og likestillingsdepartementet 23.10.08

BarnasRett.no har sendt inn høringsuttalelse sammen med Gruppen til Familiens Selvstendige Rett (GFSR) og nettforumet Redd Våre Barn (RVB):
Vår felles høringsuttalelse
 

Øvrige høringsuttalelser som er av særlig interesse for oss:

Høringsuttalelse fra Sivorg (word doc)

Høringsuttalelse fra Human Rights Alert - Norway (word doc)

#

Enda mer motstand mot ny barnevernslov
Ignoransen for menneskerettighetene og familieverdier er blant de verste i den vestlige kultur. (Samfunnsmagasinet 15.12.08)