St. Hansgården barneverninstitusjon i Kristiansand

 

Slåsskamp på St. Hansgården
I formiddag brøt det ut full slåsskamp mellom beboerne og personalet på ungdomsinstitusjonen i Kristiansand. (Fædrelandsvennen 22.03.06)

St. Hansgården endrer rutiner
Fylkesmannen i Vest-Agder oppdaget brudd på barnas rettssikkerhet ved barnevernsinstitusjonen St. Hansgården i Kristiansand. - Den statlige barnevernsinstitusjonen St. Hansgården i Kristiansand har fotfulgt samtlige barn uten å vurdere om det var nødvendig. (Fædrelandsvennen 10.06.05)

Kraftig kritikk av St.Hansgården
Den statlige barnevernsinstitusjonen St. Hansgården i Kristiansand har fotfulgt samtlige innlagte barn uten å vurdere om det var nødvendig. Dette er et brudd på rettssikkerheten. (Fædrelandsvennen 09.06.05)

Rapporten fra tilsyn ved St. Hansgården
(Fylkesmannen i Vest-Agder 01.04.05)

Tilsyn med barneverninstitusjonen St. Hansgården
(Fylkesmannen i Vest-Agder 07.04.06). Rapporten kan lastes ned.